Какво е електричество?

Какво е електричество?

С думата „електричество” се наричат множество явления,който са в резултат от натрупани положително и отрицателно заредени електрически заряди.Между тях има лесни за разпознаване и наблюдение,като светкавиците и статичното електричество,както и по-трудни за наблюдение.Това са електромагнитното поле и електромагнитната индукция.

Във всекидневието с „електричество”,като израз се определят много явления за който във физиката има по-точни дефиниций:

Електрически заряд–способност на субатомни частици,която определя техните електромагнитни взаимодействия.В електрически заредената материя се поражда електромагнитно поле и се влияе от него. Електрически ток– движението или по-точно потока на положитено или отрицателно електрически зредени частици. Електрическо поле – влиянието,което се оказва от даден електрически заряд върху електрическите заряди в близост до него. Електрически потенциал — способността на дадено електрическо поле да извършва работа върху електрически заряди. Наличието на разлика в потенциалите се нарича електрическо напрежение. Електрически потенциал — способността на дадено електрическо поле да извършва работа върху електрически заряди. Наличието на разлика в потенциалите се нарича електрическо напрежение.

Електромагнетизъм — едно от основополагащите явления във физиката.