Какво е електронна книга?

Електронна книга ( еКнига, е-Книга, ebook или e-book ) е съвременeн технологичен аналог на печатната книга. Тя представлява текстово произведение с изображения, връзки към външни ресурси или таблици в електронен формат. Възможно е също да съдържа видео и звук.

Електронната книга е един файл, който обединява цялата налична в него информация като текстово визуално или звуково съдържание. Това позволява лесното му разпространение и съхранение. Това е и основната разлика с Интернет блогове, статии и публикации. При електронните книги се предпочита разлистването на страници и избягването на „scroll“ ефекта при четене на една дълга непрекъсната поредица от текст.

Електронните книги могат да бъдат четени на персонален компютър или специално пригодено устройство за четене – електронен четец ( еЧетец ).

Съществуват различни софтуери за четене на електронни книги на персонален компютър или лаптоп. Вижте страница Устройства и софтуер за четене.

еКнига или еСписание може да бъде разпространявано на различни носители, като CD, DVD, флаш памети и др., но най-често се предоставят за сваляне от сайт, от който е закупено заглавието. По този начин функционира услугата, която ви предлага Библио.бг.

Електронните книги и списания са по-евтини от печатните аналози, защото при тях се елиминира нуждата от печат и съхранение, както и риска свързан с реализирането на отпечатания тираж.

Тук може да видите всички български книги излезнали в електронен вариант до момента: http://biblio.bg/нови-електронни-книги

Цялата статия може да прочетете в www.biblio.bg