Какво е общото между спорта и МЛМ?

Отмина най-голямото спортно събитие за годината – Олимпиадата в Лондон. Гледайки емоциите на спортистите, някак си сама изплува аналогията между спорта и мрежовия маркетинг. При нас – мрежовиците, тренировъчният процес е в обучението и самообучението. А колко много часове упорит тренировъчен процес има при спортистите всеки божи ден?

Така е и при нас – всеки ден е необходимо да се усъвършенстваме в професията на мрежовика.

След това спортистите отиват на някакво малко градско или регионално състезание.
А пък ние съответно работим в нашия град и регион.

Ако спортистът е добър и се е класирал на предни позиции, то отива на следващо, по-крупно състезание.
А ако ние в бизнеса сме си свършили добре работата, то това означава, че сме намерили сериозен бизнес-партньор, който вече е започнал да ни дуплицира и да развива своя група и ние заедно отиваме на бизнес-събитие.

При спортистите вече следва областно състезание, а при нас – усвояването на нов град или регион.

На национално първенство отиват най-добрите спортисти на страната.
При нас на национално ниво са онези, които са развили бизнеса си в повечето от областите на страната.

И при спортистите, и при нас чак тогава се излиза на международната арена. И ако в страната си се намираш в свои води, то извън нея трябва да си истински добър, иначе изпадаш в дъното на класацията.

А пък за световно и олимпийско ниво – там са най-добрите от най-добрите, онези, по чиито достижения се равняваме.

И ако се върнем в началото, то в началото всъщност е запалената искра на желанието да станеш добър, по-добър, още по-добър, най-добрия в нещо…

Колко пъти спортистите са се борили със себе си, колко пъти са били побеждавани и колко пъти отново и отново са се връщали към тренировъчния процес!

Така е и при нас – истински успешните мрежовици имат силата на духа, силата на волята да продължават напред!
И няма значение колко пъти ще им кажат „не“, и няма значение , че всички около тях ще ги считат за луди, и няма значение, че пътят към победата може да е по-дълъг, отколкото при други… Защото всеки един път започва с първата крачка. Защото всяко „да“, всяко събитие, всеки успех затвърждава волята ни и усилва желанието ни да се изкачим на нашия личен Олимп!

Публикувано от Петя и Александр Аненкови

http://anenkovi.blogspot.com/2012/08/blog-post_15.html#links

Article Source

rating_off-2-4rating_off-2-4rating_off-2-4rating_off-2-4rating_off-2-4 (Няма гласове)
loading-3-4 Loading …

RSS feed © 2012 Статиите.ком
Powered by WordPress · Using Article Directory plugin · Theme by Dimox