Какво е сертифицирана ЕТИЧНА (FAIRTRADE) марка?

Все повече модерни марки в света се стремят да следват Етичните правила за производство на продукцията си. ЕТИКАТА  (Феъртрейд) е социално течение и пазарно-базиран подход, който помага на производителите от развиващите се страни да имат справедливи условия на труд и да развива устойчива икономика.

Кой извършва сертифицирането?

Световната организация Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) е тази, която определя етичните правила и издава сертификати. FLO е организация с идеална цел, състояща се от 23 организации-членки (Сертифициращи организации и сдружения от производители), търговски организации и външни експерти. FLO определя етичните стандарти и подпомага fairtrade- сертифицираните производители.

FLO-CERT е отговорен за инспектирането и сертифицирането на производителите и търговците по ЕТИЧНИТЕ правила. Никой няма право да твърди, че е той или продуктите му са FAIRTRADE ако няма сертификат от тази органзация.

Това етично движение защитава заплащането на труд на работниците по справедлива цена, спазване на социални и свързани с околната среда стандарти за широк кръг от продукти.

Продажбите на Етични продукти през 2007 достигат 2007 бил. Евро в света, което е увеличение от 47% спрямо предишната година.

Малка част от основните правила на FAIRTRADE са: – Не се използва детски труд – Заплащане на справедлива цена на труда – Няма насилствен труд – Спазени са изискванията за безопасни условия на труд на FLO International Standards Committee

– Работниците могат да участват в различни сдръжения и синдикати

Английската марка за бебешки и детски дрешки Фруджи, от Органик Продъктс успешно посреща всички изисквания за етична марка и притежава сертификат, който го удостоверява.

Повече информация можете да прочетете  в блога на Органик Продъктс .

HTML Version:

Text Version:

Какво е сертифицирана ЕТИЧНА (FAIRTRADE) марка?

Article Url: