Какво е характерно за усилвателите

Когато хората споменат думата усилватели те най – често имат предвид стерео компоненти или музикално оборудване. Но това е само малка репрезентация на спектъра от аудио усилватели. Всъщност трябва да кажем че могат да бъдат намерени усилватели на много места около нас. Може да ги намерим в телевизори, компютри, портативни CD плеъри и всички други устройства, които използват говорители, които могат да създадат звук. Звукът е фантастичен феномен. Когато се появи вибрация на дадено нещо в атмосферата, то задвижва частиците около нас. Въпросните въздушни частици се редуват да движат въздушните частици около тях ,като пренасят пулса на вибрацията използвайки въздуха. Ушите ни предусещат тази колебливост в налягането на въздуха и ги преобразуват в електрически сигнали, които са обработвани от мозъка .

Аудио озвучителната техника оперира по – същия начин. Тя представя звука като променлив електрически ток. Най- основно има тези стъпки когато звука се възпроизвежда: