Какво е eндогенно дишане?

Великата Ванга е казвала: „Човек никога няма да чуе себе си, няма да разбере смисъла на своите сънища и не ще се избави от душевни и физически болести, ако не се научи да диша правилно. Колкото и да е странно всички дишат неправилно, губейки взаимовръзката връзка между душата и тялото“.

Така считат и йогите, които твърдят, че „само едно поколение от правилно дишащи хора е способно да промени света към по-добро и да изкорени всички болести, а на хората с някакви недъзи ще се гледа като на нещо необикновено“.
Наистина, още древните лечители са знаели, че здравето на човека зависи изцяло от душевното равновесие и количеството енергия в организма, затова са използвали дихателните упражнения като най-доброто средство против духовни и физически недъзи и за изпълване с енергия. Пример за това са дихателните йогистки практики, ци гун, пранаяма.

Съвременната медицина лекува хората „на парче“, не отчитайки неразривната връзка между душата и тялото. В същото време прогресивните учени все повече се обръщат към дихателните методики.
На основата на древните дихателни практики са били създадени много съвременни методики – метода на Бутейко, гимнастиката на Стрелникова, холотропната терапия и др. Заниманията по тези системи действително дават осезаемо подобрение, но те отнемат много време, изискват значителни усилия на волята и опитен инструктор.

На Е.Ф. Кустов и В.Ф. Фролов – създателите на уреда ТДИ-01 „Феномен Фролова“ – единствения дихателен тренажор – медицинско изделие, се е удаде максимално да опросят, да „механизират“ съществуващите дихателни техники, да съкратят времето на заниманията, да ги направят достъпни даже за 4-годишно дете и за прикования към леглото инвалид.
Работата на „Феномен Фролова“ се основава на принципа на клетъчното, т.е. ендогенно дишане, пресъздаващ ефекта на разредения високопланински въздух. Не случайно жителите в планините са дълголетници със завидно здраве, отлична памет и всички техни жизнени функции са съхранени в която и да е възраст.

Дихателният процес само започва в белите дробове, а след това протича във всички клетки на нашето тяло. Активизирайки клетките и възстановявайки способността за насищане с енергия и самопречистване, дихателните тренировки с тренажора формират в организма ново ниво на здравето.

Ендогенното дишане позволява да се разкрият резервите, с които човек е надарен до съвършенство от мъдростта на природата. Като пример за резерви може да се разгледат особените форми на задълбочена обмяна на веществата, запрограмирани в генетичната памет на организма, които водят до повишаване на енергийното обезпечение на организма.
Ендогенното дишане позволява да се възстановяват тези механизми на енергийно обезпечение, да се увеличи коефициента на полезно действие на използване на вече съществуващите процеси и да се изработят нови механизми за адаптация на организма към условията за живота на човек.

Посредством ендогенното дишане чрез диафрагмата на стомаха този масажен ефект се предава на всички органи, които участват в процеса на вдишване и издишване.
Човек, който е усвоил методиката на ендогенно дишане, ще може да избегне проблем като недостиг на външното дишане, който възниква при нарушено вентилиране на белите дробове, несъответствие между кръвообращението и вентилирането на отделните части на белите дробове.

Ендогенното дишане поддържа в кръвта оптимално съотношение между кислород и въглероден двуокис. Ендогенното дишане позволява да се избегнат много заболявания и преждевременно остаряване. И това се потвърждава не само от съвременната наука, но и от хилядолетния опит на човечеството.

В ученията на йогите е казано: човек се ражда с първия си дъх и умира с последния си дъх. Затова на всички ни е отпуснат определен брой „дихания“, от това колко правилно дишаме, зависи качеството и продължителността на нашия живот.