Кактусите като обект за колекциониране

Много често кактусите били на първо място в списъка от желания на мореплавателите. Вилхелм Барон фон Карвински открива по време на екскурзиите си в северните части на Мексико три екземпляра от търсения и днес Ariocarpus kotschoubeyanus. Ботаническата градина в Петербург получила един от тези екземпляри, вторият бил подарен от Барон на принц Кочубей, под чието име е известно растението, а третият бил прода ден през 1832 година за неве роятната цена от 1000 франка. Тогава тази сума била равностойна на златно кюлче със същото тегло. Понастоящем любителите все още плащат невероятно големи суми за редки или новооткрити кактуси.

Article Source