Как да вземем точните размери за щори

–         ползвайте  метална ролетка за измерване;

–         не закръглявайте стойностите- запишете ги с точност до мм;

–         отбележете ширината и височината;

–         проверете стойностите /корекция – невъзможна след изработването/.

Размери при хоризонтални щори тип плътно до стъкло

1. Ширината – измерваме в три позиции – горна, средна и долна част на светлата част на процзореца /от стъклодържател до стъклодържател/ и записваме най-малката стойност.

2. Височината – измерваме в ляво и дясно /от стъклодържател до стъклодържател/  и записвамепо-малката стойност.

3. Управлението на щорите – ляво или дясно – определя се гледано от помещението към щората .Препоръчително е да бъде от страната на пантите.

Размери при хоризонтални щори тип пред стъкло /застъпване на стъклодържателите /

1. Ширина – измерваме в три позиции – горна, средна и долна част на светлата част на прозореца /от стъклодържател до стъклодържател/ и записваме най-голямата стойност плюс 2 см. Или измерваме прозореца  /от стъклодържател до стъклодържател/  и определяме колко да ги покрива щората.

2. Височината – измерваме в ляво и дясно /от стъклодържател до стъклодържател/  и записваме по-голямата стойност плюс 2см. Или измерваме прозореца  /от стъклодържател до стъклодържател/  и определяме колко да ги покрива щората.

3. Управлението на щорите – препоръчително е да бъде от страна на пантите.

Размери при хоризонтални щори тип широко пред прозореца

1. Ширина – измерваме в две позиции – горна и долна част на прозореца  и записваме по-голямата стойност плюс 7 см. от всяка страна.

2. Височината – измерваме от мястото, където ще се позиционира щората до желаното място или до подпрозоречната дъска минус 2 см.

на щорите – ляво или дясно – определя се гледано от помещението към щората.

Размери при вертикални щори

1. Ширина – измерваме в две позиции – горна и долна част напрозореца  и записваме по-голямата стойност плюс 10см. от всяка страна.

2. Височината – Корниза се монтира поне на 7см над прозореца измерваме от мястото, където ще се позиционира щората до желаното място или до подпрозоречната дъска минус 2 см. При липса на подпрозоречна дъска определяме пожелание дължината на щорите.

3. Управлението на щорите – ляво или дясно – определя се гледано от помещението към щората.

4. Схема на затваряне – възможни са – събиране в ляво, в дясно, към средата и към двата края .Определя се гледано от помещението към щората.

5. Място на монтаж – определяме къде ще се монтира щората – на тавана или на стената.

http://www.universaldesignltd.com

HTML Version:

Text Version:

Как да вземем точните размери за щори

Article Url: