Как да намалим времето за което потребителите влизат в сайта ни

Независимо от по-големите скорости, с които юзърите обезпечават влизане в интернет през последните години, все още има и потребители, които нямат най-бързия достъп към светованта мрежа. Не е добре да изпускате тези потребители , защото конкуренцията ви вече вероятно го е направила,a по този начин имате път за вашите последващи достижения и продажби. Ето защо е толкова важно да обърнете достатъчно вниманиe на целия кръг от интернет юзъри, които има вероятност да дойдат на страниците на вашата Интернет страница.

Дори и при ниска скорост на своя интернет user-те ще могат без проблем да достъпят текстовите ресурси на вашия уеб сайт. Главен проблем за за забавеното зареждане на една част от интернет страниците, е именно в големината на като размер изображения, който те ползват при изработването на визията си пред потребителите. От изключителна важност за уеб дизайн на всеки интернет сайт е да се да се намери равновесие графичните елементи и текста за да не се превърне интернет страница прекалено тежък за зареждане от потребителите.

Първата задача, която си поставя всеки професионалист, които залага на уеб дизайн е да направи оптимизация на изображенията които ще се прилагат във вашия site
вашата интернет страница, за да може да бъде постигнато оптимално време за неговото зареждане в браузъра на ползвателите. Експертите в областта на уеб дизайн практиките ще се постараят да редуцират изображенията във вашия уеб сайт до размери и цветове, които ще запазят техният ефект, без да пречат на скоростта за зареждане на сайта ви.

Ако вашият уеб дизайнер използва приложения от вида на Illustrator,GIMP или Photoshop то при тях има набор от инстурменти, който помагат изцляо достъпно и мигновено да постигнете търсеното качество на изображенията и смалявайки техния размер до разумни за един уеб сайт норми.

Изображенията в интернет употребяват основно3 вида формати– PNG, JPG и GIF. Като най-малък се характеризира е PNG, който ще запази на перфектно ниво качеството, като намали файловия размер , като освен всичко друго може да използвате и прозрачни изображения. JPEG е предназначен за стандартни изображения върши работа и за миниатюрни елементи сайта Ви , който искате да да направите, а GIF форматът поддържа анимирани картинки.