Как да освежим опаковките, за да привлечем нови клиенти

Потребителите станаха по-хитри от всякога по отношение на продуктите, които се съревновават за вниманието им. Днес стоките се рекламират в какви ли не новаторски медии като Web 2.0 и социалните мрежи и промоциите достигат до потребителите през все по-широко разпространени и интересни канали.

И все пак една от най-конкурентните среди за привличане на клиенти все още не е достатъчно разработена.

Рафтовете на магазините са пълни със състезаващи се марки, всяка от които се опитва да предаде посланието си и да завладее вниманието с визията на опаковките си. Верните на любимите си марки потребители, които търсят предпочитаните си продукти или искат най-новите стоки, бързо пресяват огромно количество артикули само с един бърз поглед към щандовете.

Опаковките трябва да се съревновават за вниманието на потенциалния клиент в много ограничено време и без помощта на сложна реклама. Това прави задачата изключително трудна. Когато продажбите са в застой, ценностите на една марка не привличат нови клиенти. Това отчасти може да се припише на опаковките.

Не изпадайте в ступор

Установените марки често остават в зоната си на комфорт и се придържат към нещата, които вече знаят. Това е така особено при фиксираните или специализирани категории продукти, които съществуват от известно време и всяка година използват едни и същи промоции. В този случай продуктите остаряват и клиентите ще започнат да усещат това. Изключително важно е видът и опаковките на марката непрекъснато да се преосмислят, обновяват и свързват с целевата й група, за да не изпаднат в стагнация и да запазят стабилен ръст на продажбите. За съжаление, примерите за остарели и неефективни дизайни на опаковки все още са често срещани. Опаковките, измислени преди пет години, трудно ще привлекат внимание при наличието на по-модерна конкуренция. Това е често срещан феномен на пазарите с ограничена конкуренция, като например стоките тип „направи си сам”. Да вземем например боите за дърво; в тази сфера се съревновават много малко марки и рядко се пускат нови продукти. Ето защо и опаковките се обновяват рядко.

Време за съживяване

Най-добрият начин да привлечете вниманието на потребителите в магазина е да съживите опаковките си. Маркетинг специалистите могат да вдъхнат на продукта ново усещане, графичен дизайн или форма на опаковката, за да уловят по-лесно погледите на съществуващите клиенти и да открият продукта за нови аудитории. Внимавайте обаче да не промените твърде радикално дизайна на стоката, защото това може да изличи преднината на марката сред лоялните клиенти.

Обновяването на опаковката трябва да се обмисля на всеки две-три години. В секторите, които редовно пускат нови стоки, като пазарът за безалкохолни напитки или други „бързо движещи се потребителски стоки” (FMCG), опаковките трябва да се освежават по-често – и обикновено това става точно така.

Познавайте конкурентите си

Разположението на продукта в самите магазини може да окаже сериозно влияние върху дизайна на опаковките, затова е важно да си отбележите къде стои стоката ви по отношение на конкуренцията. В секторите, където рядко можете да видите нови играчи, обновяването на опаковките може да накара продукта да изпревари конкурентите. В един FMCG пазар като този на тоалетната хартия или сосовете за спагети обаче промяната на дизайна може само да задържи стоката на едно ниво с развиващите се конкуренти. Маркетинг специалистите трябва да знаят това и да държат конкурентите под око, за да могат винаги да останат с една стъпка пред тях.

Друг фактор, който специалистите често подминават, когато дизайнът на опаковката на продукта не е бил променян дълго време, са демографските показатели, свързани със самата стока. Ако се върнем към примера с „направи си сам”, преди десет години тези продукти бяха насочени само към мъжете, докато днес жените купуват почти същото количество стоки в този сектор.

Ако опаковките не са били обновявани дълго време и продажбите са бавни, целевата ви публика може да се е променила и дизайнът на стоката трябва да отрази това.

Дръжте се за посланието си

Един от ключовите елементи при обновяването на опаковката е текстът. Той трябва да взима предвид всяка промяна в публиката, да е свързан с посланието и да е съвременен. Имало ли е промяна в законите? Може би продуктът ви е получил сертификат или признание от отрасъла? Ако това е така, съобщете го на потребителите.

Освежаването на дизайна може да даде на продукта така необходимия блясък, който да го изведе пред стоките на други компании, без да се налага да отдалечавате или обърквате вече съществуващите си клиенти. Специалистите по маркетинга трябва да направят така, че опаковките да са съгласувани с ценностите на марката, целевата аудитория и основните послания, за да бъде стратегията на марката последователна и да завладее тя вниманието на потребителите.

Материалът е преведен от Utalkmarketing и се публикува под редакцията на PR Kernel

HTML Version:

Text Version:

Как да освежим опаковките, за да привлечем нови клиенти

Article Url: