Как да отворите заведение или магазин за хранителни стоки

Отварянето на заведение или на магазин за хранителни стоки, днес е един от най-достъпните начини за собствен биз­нес, за самостоятелна заетост.

Сега, в трудностите на кризата, все повече хора се замисят и решават да отво­рят такъв обект.

Това начинание е благоприятствано от няколко фактора:

Първо – всички сме виждали и знаем какво се иска за едно заведение и за един магазин, хубаво предлагане и добро обслужване и разбира се на добро местоположение.

Второ – не се изискват кой знае какви капиталовложения – ремонт (евентуално) на помещенията и средства за закупуване на необходимото оборудване. В същото време закупеното оборудване е с нисък риск и висока ликвидност – не е проблем да се про­даде, ако се наложи.

Трето – организирането на дейността е прокарано и разработено – от регистрира­нето на заведението или на магазина, до зареждането с продукти всичко работи, остава само да се направи необходимото, да се задействат нещата – няма изненади, няма неизвестности.

Четвърто – винаги има място за още едно заведение, за още един магазин – обществото и клиентите винаги са готови да ги приемат, всички се храним, търсим раз­нообразие и удобства и сме склонни да се доверим и да проверим всяко ново предложение.

Пето – едно заведение или магазин за хранителни стоки предоставят определен и сравнително постоянен поток от па­ри, създаван от оборотите от него. А развитието и разрастването на една дейност при постоянен поток от пари е по-лесно и по-малко рисково.

Това са силните страни на бизнеса, на откриването на ново заведение или нов магазин за хранителни стоки.

Но, всяка една система си има и слаби места. В тези браншове винаги е имало динамика, която в трудни времена се засилва – отварят се нови заведения и магазини, но и се затварят вече съществуващи.

Практиката, и у нас, и по света, подсказва, че около 90 % от такива обекти затварят в срок до една година, не успяват да излязат на добра печалба.

Причината е в подценяването и в недоброто организиране на работата. Въпреки че всичко изглежда просто и познато, дейността си има своите особености.

Проста работа, но не е за прости хора.

Това, в общи линии, са особеностите на бизнеса, на бранша на заведенията и магазините за хранителни стоки.

А резултатите са… в касата. Приходите от дейността са най-верният показател – и за храната и продуктите, които се предлагат, и за обслужването, и за управлението на заведе­нието или на магазина.

Повече:  http://redor.bg/#/Article/id=1843005