Как е изобретена батерията?

Годишно в света се продават 70 милиарда батерии, което означава, че на човек се падат по десет батерии годишно. Продажбите на батерии са се удвоили през последните пет години. В днешно време те намират широко приложение в нашето всекидневие – телефони, часовници, играчки, лаптопи и др.

Но как  е изобретена батерията?

Първоначален принос в тази област има Луиджи Галвани, който е открил галваничния елемент.

Галваничен елемент е химичен източник на електроенергия, в който възниква електродвижещо напрежение и протича електрически ток в резултат на химична реакция. Наречен е на откривателя си Луиджи Галвани. През 1780 г.  той открил , че ако два различни метални електрода (напр. цинк и мед) се потопят в разтвор на сол, а след това тези два метала се допрат едновременно до различни части от нерва на жабешки крак, това  ще предизвика съкращение на мускула му. Той нарекъл това явление “животинско електричество”.

По-късно през 1800г. е открит и  волтовия елемент от италианецът Александро Волта. Той е подобен на галваничния елемент. А.Волта е останал впечатлен от необичайните способности на електрическите змиорки, чиято повърхност се състояла от множество малки заредени с електричество “плочици”(самостоятелни електрически участъци). Така той е останал вдъхновен от способността на тази странна риба и по-късно  е изобретил първата електрическа батерия. Тя се състояла от последователно свързани сребърни и цинкови плочки, отделени с парченца  плат напоени с разредена сярна киселина – т.нар. “волтов стълб”. Преди изобретението на А.Волта било използвано единствено статично електричество, което траело само няколко секунди. На негово име е наречена единицата за електрическо напрежение “волт”.

Тъй като течността в клетката лесно може да се разлее извън нея, възникнала и необходимостта от изобретяването и на сухите батерии, който са ни добре познати в нашето ежедневие. Те се състоят от цинкова кутия, два електрода  – въгленова пръчка и  електролитна паста в непромокаемата кутия.

*Електродът представлява метал (или друг вид проводник), потопен в разтвор на електролитен разтвор. Положителният електрод се нарича анод, а отрицателният – катод.

В днешно време батериите са неизменен източник на електрическа енергия в нашето ежедневие, тъй като сме заобиколени от всякаква техника и устройства , които изискват тяхното използване. Без батерии животът ни би бил немислим. Затова се разработват какви ли не технологии за тяхното оптимизиране като форма, размери, дълготрайност на експлоатация (презареждащи се батерии, стремеж към производството на “вечни батерии”) и пр., с цел да се повиши тяхната икономическа, експоатационна и екологична ефективност.

Автор: spfilipov

Източник:http://www.bgmandarin.netii.net/

Използвани ресурси:

1. Не знаех това – еп.3 National Geographic

2.http://bg.wikipedia.org

3.http://www.numizmati.com

HTML Version:

Text Version:

Как е изобретена батерията?

Article Url: