Как работят климатиците?

Повечето хора смятат, че климатиците понижават температурата в дома им като просто вкарват студен въздух. Всъщност те поемат топлия въздух от вашия дом и го връщат изстуден. Този кръговрат продължава докато термостатът достигне желаната температура.

На практика климатикът е хладилник без камера. За изстудяване на въздуха се използва охлаждащо вещество, например фреон,което се изпарява. Механизмът на цикъла на изпаряване е един и същ както в хладилника, така и в климатика. Според онлайн речника Merriam-Webster, терминът фреон се използва за всякакви незапалими флуорокарбони, използвани като охлаждащи агенти и изтласкващи вещества в аерозоли.

Схема на типичен климати:

ac-cycle

Ето как протича цикълът на изпаряване (за повече информация относно механизма вижте „Как работят хладилниците”):

1. Компресорът нагнетява хладния фреонов газ, който по този начин се нагорещява и увеличава налягането си. (червено в горната схема). 2. Този горещ газ минава по система от тръби (топлообменници), така че да може да отдаде топлината си и да се превърне в течност. 3. Течността преминава през експанзионен вентил и се изпарява, превръщайки се в хладен фреонов газ с ниско налягане (светло синьо в схемата по-горе).

4. Този студен газ също преминава през поредица от тръби, което му позволява да поеме топлината и да охлади въздуха в помещението.