Клуб „Роботика“ или с какво се занимават студентите

Организираният от студентите на Технически университет – София клуб „Роботика” е поредното доказателство, че студентската общност не ходи само по дискотеки и кръчми, а се занимава със сериозна научна дейност. Членовете на клуба разработват наистина уникални технически конструкции, които могат да се използват в производството. Работата е съсредоточена върху различни роботизирани машини, които се движат или извършват някаква друга механизирана дейност. Това е резултат на една наистина сериозна ангажираност, технически знания и добра подготовка, която членовете, придобиват вследствие на обучението си в ТУ, както и от „по-старшите” членове. В клуба участват студенти от първи до пети курс, младите студенти не се пренебрегват, заради неопитността си. Мотото на клуба е „Всичко се учи” и го спазват стриктно. Отлично се разбира необходимостта от приемственост, за да продължи съществуването на клуба и всяка година се приемат нови ентусиасти-инженери. Един от първите членове на клуба е вече завършилият Димитър Веселинов Калинов, който обаче продължава да присъства на събиранията на „Роботика”, когато намери време и да дава съвети на младите инженери. Той е изключително щастлив, че клубът се развива така добре през годините и че продължава да има голям наплив от желаещи да се включат в него. Разбира се всеки кандидат бива интервюиран от по-старшите, за да се прецени желанието му за работа и неговата мотивация. Димитър Калинов си спомня с носталгия безсънните нощи прекарани в опити да накара нещо „да проработи”. Затова продължава да го посещава и да се интересува от актуалните проекти на „Роботика”. Настоящият председател Йордан Везалов сподели, че работят по много интересни проекти, които обаче изискват наистина доста време и енергия, за да бъдат завършени. В момента някои от тях са замразени, защото ТУ е в сесия, както споделя с усмивка председателят, но свърши ли това трудно за студентите време, ще започнат отново да работят с всички сили. Ето тези студенти доказват, защо трябва да се учи и че учението не е повод за подигравки, а само за похвали и адмирации. Дано все повече български студенти започнат да мислят така и в университетите да се създадат подобни на клуб „Роботика” формирования, защото само така има някакъв шанс България да започне да се развива.