Книгата „Мафия мениджърът“

АКО ЖИВЕЕТЕ СРЕД ВЪЛЦИ, НЯМА КАК

ДА НЕ СЕ НАУЧИТЕ ДА ВИЕТЕ!!!

web1

Много книги изследват в детайли мениджърските качества на известни корпоративни лидери и собственици на частни бизнес империи. Болшинството от тези книги обаче не са нищо пове­че от папагалско повторение на нашумели сред корпоративни­те среди теории, които служат за база на редица научни рефе­рати, но на практика (както отлично го знаят добрите ме­ниджъри) са напълно погрешни.

Те носят и съвсем конкретна вреда на бизнеса, просто защото някои автори ги разработват в напълно излишни детайли. А и нито една от многобройните споменати публикации не съдържа простата и синтезирана истина за мъдростта на хо­рата, управлявали един от най-големите, най-печелившите и най-дълголетните картели 6 историята на капитализма – кар­тела на организираната престъпност, наричан Мафия, Коза Ностра, Синдикатът и поне още десетина получили популяр­ност имена.

За пръв път в историята „Мафия мениджърът” събира в ед­на книга опитът и познанието на безскрупулните босове, чий­то организационен и управленски талант носи далеч по-високи печалби от грубата сила и безпардонните методи на обикнове­ните гангстери, от една страна, и на конвенционалния опит на законния президент на фирма, от друга…

За разлика от повечето книги, статии и публикации на тема правилно управ­ление „Мафия мениджърът” спестява многословните (и обикно­вено безкрайно тъпи и отегчителни) примери от живота, ка­то вместо тях представя прагматичната и целенасочена фило­софия на шепа мъже с ярко изразени качества на лидери, които основават и ръководят „Мълчаливата империя” в продължение на векове.

interrogation

И тази философия изобщо не отразява посоката, в която се предполага, че се развива т.н. престъпно съзнание, а напротив – разкрива нещата в истинската им светлина, показ­ва колко проницателни са били нейните носители, прекрасно разбиращи динамиката на човешката природа.

„По висините е доста по-топло, отколкото си предс­тавят хората от низините, особено през зимата”

СПЕСТИ 9 лв САМО АКО ИЗТЕГЛИШ КНИГАТА ОТ ТУК

Книжарница 12лв Bookbg.Net 2.4лв

Още за тази книга може да прочетете тук!

HTML Version:

Text Version:

Ако се налага да лъжете, бъдете кратък!

Article Url: