Когато изграждате магазин, мислете като клиенти

Автор: oborudvane-magazini.com

Росица Тракийска е проектант-технолог на свободна практика. Кариерата й започва през 1986 г. като проектант на заведения за обществено хранене, магазини и супермаркети към КНИПИ „Металпроект”. Работи като търговски мениджър във фирми за доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване, а през 1998г създава собствено проектантско бюро. В портфолиото си има изготвени технологични проекти на веригите магазини ”Кауфланд”,„Европа“, ”Билла Маркет”, „Меркатор”, „Пени Маркет”, „Метро”, „LIDL”, ”ДМ Маркет”, ”T-Маркет”, “Пикадили”, както и множество проекти за търговски центрове, ресторанти, хотели и ваканционни селища.

Госпожо Тракийска, каква е ролята на технолога при изграждането на магазин за хранителни стоки?

От съществено значение е технологът  да се запознае с инвестиционните намерения: вида на търговския обект, начина на обслужване – щандова продажба или самообслужване, номенклатурата на стоковия асортимент, броя персонал; предпочитанията за фирма доставчик на търговско оборудване и др.

Следваща стъпка на технолога е разпределението и организирането на площите, в зависимост от устройството на отделния вид магазин, включващо: функционално разпределение на складовата зона за пакетирани хранителни продукти, за нехранителни продукти, хладилни камери; търговска зала, битови помещения за персонала, администрация и др.

Работата на технолога е свързана с тази на другите специалности. Той разработва разпределението на помещенията и ги представя на архитекта. Подава подробно задание към инженерните специалности ЕЛ, ВиК и ОВ, като координира работата си с тях.

При разаботката на технологичния проект е важно да се проследят пътищата на движение на продуктите. Не се допуска пресичане на така наречените потоци “чисто – мръсно”. В случай, че ще се продава риба например, зареждането задължително трябва да става през отделен вход, а така също в магазина трябва да има отделни санитарни и битови помещения за персонала, обслужващ този тип продукти, тоалетни разполагащи задължително с безконтактни мивки, изисквани от HACCP. Същото се отнася и за случаите, когато магазинът ще има самостоятелна транжорна. Това са изисквания, които често инвеститорът не знае, а за съжаление – много от архитектите, проектиращи магазини  не са достатъчно информирани. d0bad183d185d0bdd0b5d0bdd181d0bad0be20d0bed0b1d0bed180d183d0b4d0b2d0b0d0bdd0b5202

При проектирането технологът трябва да познава и спазва “Норми за проектиране на търговски магазини”; „Закона за Устройство на територията“, „Закона за храните“, “Указание за прилагане на система за самоконтрол в обекти за търговия с храни” на МЗ и МЗГ и на всички други нормативни документи, които поставят изисквания свързани с тях.

Всички тези условия са задължителни, за да се осигури необходимата безопасност и рентабилност на магазина, като същевременно са спазени всички хигиенни изисквания. Резултатът на цялостната дейност на проектантския колектив е получаване на  необходимите разрешителни за ползване от съответните одобряващи органи – община, ПАБ, РИОКОЗ и ДВСК.

Колко време отнема изготвянето на технологичния проект?

d0bad183d185d0bdd0b5d0bdd181d0bad0be20d0bed0b1d0bed180d183d0b4d0b2d0b0d0bdd0b5201Времето за изготвяне на технологичния проект не може да бъде фиксирано точно, поради фактори независещи от самия проектант. В зависимост от фазите на проектиране и изходните данни проектирането може да отнеме от седмица до месец.

Кухните на хотел Радисън и БНБ са едни

от любимите проекти на Росица Тракийска

Как търговецът да подбере проектант за своя обект, на какви условия трябва да отговаря той?

Преди всичко трябва да се убеди, че проектантът инженер-технолог е с натрупан опит и професионализъм в съответната област и притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Много е важно е да се изисква референтен лист с обектите, които специалистът е проектирал и изградил. Повечето чужди компании, които идват у нас, изискват такива препоръки. Най-добрата атестация е добре свършената работа и доволният клиент.

Има ли нови тенденции в проектирането на търговските обекти?

Тенденцията напоследък е веригите магазини да инвестират в изграждането на логистични складове с централизирани доставки. По този начин се създава възможност за намаляване на складовите площи за сметка на търговската зала.

В последно време се обособява и топла точка в магазина – предлагат се пилета на грил, печени меса, прясно изпечен хляб и др.

d0bfd0bbd0b0d0bd20d181d183d0bfd0b5d180d0bcd0b0d180d0bad0b5d1822028129

Кои са най-често допусканите грешки при организиране на търговското пространство?

Според нормите за проектиране за предпочитане е влизането да става от левия край на търговската зала с насочване на движението вдясно(обратно на часовниковата стрелка). Често съм виждала обекти, където е точно обратното.

Освен това, оборудването трябва да е поставено така, че клиентът да обходи целия магазин, за да стигне до касите. Касите трябва да са така ориентирани, така че срещу тях да бъдат щандовите витрини, за да има поглед касиерът към това, което се случва там.

Щандовите витрини трябва да се поставят в дъното на търговската зала, в непосредствена близост до складовите помещения, за да се проследи потокът зареждане–складова зона–подготовителна зона–търговска зала. За ширината на потоците за разминаване също има изисквания. Те трябва да са широки поне 1,10м – 1,20м, а това често не е спазено.

Нерядко, пренебрегвайки консултацията с технолог, инвеститорите ползват услугите на архитекти, който не са запознати със законовите разпоредби за проектиране на търговски магазини. В тези случаи се налагат сериозни корекции, с цената на много средства и компромиси.

Информирани ли са търговците по отношение на законовите изисквания?

Начинаещите търговци най-често предпочитат да се допитват до друг търговец, който е минал по този път и има готов проект. Нерядко обаче, този готов проект е неприложим за друг магазин. Да не забравяме, че законовите изисквания се променят често и трябва непрекъснато да се следят измененията и допълненията към Нормативната уредба. Затова най-добре е търговците да се консултират със специалист, независимо дали става дума за изграждане на нов обект или реконструкция на съществуващ.

Можете ли да дадете пример за недобра търговска практика?

Всеки търговец, който продава хранителни продукти, трябва да е добре запознат със Закона за храните и условията за разделно съхранение и излагане на стоки от различни групи – хранителни и нехранителни. Битовата химия например, следва да се поставя далеч от хранителните стоки, тъй като те приемат странична миризма.

Кое според Вас е най-важно при избора на търговско обзавеждане?

От практиката знам, че по отношение на хладилното оборудване, например, е важно хладилните витрини да не изсушават продуктите, а да запазват техния свеж вид. Затова, когато се избира доставчик е добре да се вземат предвид референции на други клиенти.

На доставчиците на търговско оборудване препоръчвам да имат референтен списък на своите клиенти, които биха дали най-обективно мнение за закупеното оборудване.

Какъв съвет бихте дали на търговците въз основа на опита си?

Търсете високо квалифицирани проектанти с опит и препоръки. Имайте ясна концепция за вида на вашия магазин, какъв ще бъде асортиментът на предлаганите продукти, каква организация на обслужване ще има. Поставете се на мястото на клиента –  какво ще привлече вниманието му, влизайки в магазина, какво ще допринесе за неговия комфорт по време на пазаруването, как ще бъде обслужен, защото на първо място сме клиенти, а след това търговци и проектанти.

d0bfd0bbd0b0d0bd20d181d183d0bfd0b5d180d0bcd0b0d180d0bad0b5d1822028229

HTML Version: Text Version: Article Url: