Колите на бъдещето – мит или реалност в наши дни

Автомобилната индустрия отдавна е установила, че нанотехнологията може да донесе много ползи в този силно конкурентен сектор. Провеждат се различни изследвания за приложение  на нанотехнологии при производството на по-качествени масла, горивни клетки за чиста енергия, по-леки и по-здрави материали за двигатели и купета, катализатори, нанопорести филтри, самопочистващи се прозорци и самопоправящи се лакови покрития, щадящи околната среда антикорозионни покрития, покрития променящи цвета си.

electric-car-300x204-1

Голям напредък е постигнат в производството на нано материали за направа на панели за купето, като то може да се направи много по-леко и здраво, както и  метални нанокомпозити за подобряване на ефективността на двигателя.

Правят се множество изследвания за създаване на нано-батерия, която да е изключително мощна и да се презарежда за изключително кратък период от време, тъй като бавното зареждане е единствената пречка за навлизане на масовия пазар на изцяло електрически превозни средства.

Специално разработени наночастиците се използват за горивни  добавки, те намаляват разхода на гориво и вредни емисии.

Автомобилите в наши дни се оборудват с все по-високи технологии, като интелигентни наносензори, които предупреждават за спукване на гума и дори за предотвратяване на удар.

Автомобилните производители се опитват да щадят колкото е възможно повече околната среда, не само в крайния продукт, а и при самото му производство. Големи инвестиции се отделят за проучвания дали нанотехнологиите могат да намалят вредните емисии и дали могат да се произведат нови наноматериали които да заменят опасните разворители, или още по-добре с помощта на нанотехники да се избегне нуждата от тях като цяло.

Има фирми съсредоточени изцяло в изработката на продукти за подобряване качествата на стари материали: запечатки за метал, стъкло, керамика, дърво, пластмаси и др. Те предпазват обработените повърхности от замърсявания, вода, корозия, атмосферни влияния и др. Тези продукти на практика правят излишни агресивните почистващи препарати, течностите за чистачки и др. като в същото време съхраняват обработената повърхност.

Икономията на материали при производството, намаляване нуждата от употреба на химикали както и намаляване на размерите за намаляване на разходите е правилния път към опазването на природата и природните богатства. Учените с право считат, че нанотехнологията е ключа към справянето с глобалното замърсяване, както и че в най-скоро време ще бъде открит нанотехнологичен процес за пречистване на въздуха, водата, почвите.