Коли скрап

Автомобилите, които ползваме дълги години достигат в един момент до състояние, в което вече не са годни за употреба и не могат да изпълняват функциите си. Също така инвестицията в оправянето им и поддържането им не е изгодно. Именно по тази причина настъпва момент в жизнения цикъл на автомобила, когато той трябва да бъде предаден за скрап.

Колите които се предават за скрап, обикновено става чрез фирми занимаващи се с тази дейност изкупуване на коли. Това са фирми, които идват взимат вашите коли за скрап направо от мястото където се намират те, издават необходимите документи за дерегистрация в КАТ и ви заплащат уговорената сума.

От този момент на татък, колата бива репатрирана до специална площадка на която бива подготвяна за предаването и за скрап. Първото нещо, което се прави е да бъдат източени всички течности от автомобила. След това се премахва филтрите, които ползва автомобила, пластмасови детайли в автомобила, разглобяване на седалки и други елементи. Целта е автомобила да остане само по метал. От тук нататък автомобила много често бива пресован за да заема по-малко место. След това бива превозван до различни площадки и нарязван на малки части чрез огромни шредери. Коли скрап се превръщат на разтопен метал и в нови заготовки за повторно ползване.

И последната стъпка е претопяване на колата за скрап.

repatraka.com