Колко струват социалните помощи на държавата ни?

Всеобщото плюене по хората получаващи социални помощи породи във мен интерес за действителният размер на тези жалки, отпускани пари от държавата ни. И понеже обект на това плюене по принцип са общностите от етнически произход си позволих да направя едно миниизследване, което лично за мен  е безмислено и също толкова жалко, като се има предвид хората, които ги получават и тоталната мизерия в която живеят. Както съм посочил в блога си  http://etnosblog.blogspot.com/

ако някой толкова завижда на тези стотина лева, които се давата на месец -нека са опитат да живеят с тях! Или с онези 37.75лв. на месец, които се отпускат за отопление!

Какви са фактите?

Според Закона за социално подпомагане помощите биват месечни, целеви и еднократни! Право на помощи имат хора, чиито доходи са по ниски от определен диферинциран минимален доход.Знаете ли колко е ДМД към момента? 40лв.

Бюджет на Министреството на труда и социалната политика за 2009г.

Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“ възлиза на 105 126 483лв.

. Като от тези пари за ведомствени разходи са отделени 10 226 483лв.
Като в бройката за получаване на социални помощи по тази Програма са включени целеви помощи за наеми, помощи за инвалиди, други помощи по ЗСП, целеви помощи за диагностика, лечение и блонична помощ!!! Т.е. всеки, който би поискал някаква помощ!
Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“-118 727 459лв. Като за ведомствени разходи са отделени – 8 727 459лв.

По груба сметка за социални помощи включинелно и тези, които се дават за отопление общата сметка възлиза към 200 000 000лв. Колко ли излизат общите  ведомствени разходи на МСП? Не съм ги смятал!

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/1500_PROGRAMI_2009.xls