Компютърни услуги и абонаментна поддръжка

Поверяването на информационното обслужване на аутсорсинг компания e продиктувана от нуждата от бързи и квалифицирани информационни услуги.В стремежа си да поддържаме стабилна и приятна работа на партньорите ни, изготвяме изгодни месечни пакети за абонаментна поддръжка на компютри , при които нашите потребители могат да разполагат по всяко време с предимство при възникнал проблем.

Все повече организации инвестират в хардуерни и софтуерни решения , които да ускорят провежданите задачи . Инсталираме и администрираме въведените хардуерни и софтуерни продукти . Получавате експресна и професионална услуга при възникнали проблеми , поддръжка, ежедневно архивиране на информацията , защита на информацията от неоторизиран достъп. По всяко време разчитате на компютърен специалист , който да отговори на въпросите Ви дистанционно илина адрес в офиса Ви.

Корпоративната компютърна поддръжка е предназначена за фирми , които се нуждаят от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При информационната ит поддръжка се залага най-вече на сигурността и запазването на информацията на компютрите. Задава се ежедневно архивиране на информацията на отделен компютър .Всеки месец се тества антивирусната защита и се провежда хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на незабавна помощ чрез програма за отдалечено администриране.

Наемането на системен администратор на пълен работен ден често е неоправдан разход, а нуждата от поддръжка на компютрите е безспорна . Затова сключването на договор за корпоративна компютърна поддръжка е изгоден вариант, със значително по-малки средства. Цената за корпоративна компютърна поддръжка се определя от услугите, от които имате нужда и се определя на работна среща.

Success Solutions извършва експертни компютърни услуги, администрация на компютри и сървъри, проектира и администрира компютърни мрежи, продава софтуерни продукти.