Къде е добрата терапия

В днешно време интернет предлага огромно количество информация. Много хора четат тази информация и обогатяват знанията си. Когато това е информация от общ характер,  това е прекрасно. Прекрасно е и когато информацията е свързана с професионалните занимания на индивида или с неговото хоби. Обаче, когато информацията се отнася до психичното здраве на индивида, играта има други правила. Следващите редове се отнасят до това.

Много е изкушаващо да се използва такава информация за собствено успокоение. Най-често се случва след прочитането й индивидът да си каже, че, ето, сега вече и той е грамотен по тези въпроси и вече е наясно със себе си. Това не е проблем, ако трае известно време след прочитането на съответната информация. Дори е желателно, защото така индивидът може да си даде сметка за някои свои недоглеждания. Проблемът идва тогава, когато това му усещане остане трайно и непроменено. Най-лесно това може да се разбере от самия индивид. Ако следващият път, когато чете или слуша подобна информация, си каже, че той това го знае, значи у него се е формирало такова усещане. Тъкмо това е опасната заблуда, от която всеки уважаващ себе си индивид трябва да се пази.

Една от скритите опасности, който се съдържат в информационното изобилие е тази, че лишава индивида от трезва преценка за собственото му ниво на познание. Тъй като информационното изобилие е постоянно достъпно през интернет, тази скрита опасност много често остава и напълно незабелязана. Тя прилича на онова, което се нарича мъртво течение. Всеки, който е ходил на море и е плувал малко по-навътре от шамандурата знае от личен опит за какво става дума. А дори и да не е плувал толкова навътре, поне е чувал за мъртвото течение. То те увлича без да се усетиш. Същото прави и изобилието от информация, касаеща индивидуалното психично здраве, в интернет. Тя увлича, увлича индивида и той престава да чувства толкова силно необходимостта от външна помощ. В него се създава усещането, че е достатъчно наясно със състоянието си. Може да се появи и убеждението, че може сам да се справи. Разбира се, че има и такива случаи, в които просто е била нужна малко допълнителна информация, за да се постигнат резултати. Такива индивида обаче са малко на брой и техните особености не могат да се приемат за общовалидни. За повечето хора интернет информацията има ефекта на мъртвото течение. Отново отбелязвам, че това важи преди всичко за информацията, касаеща психичното здраве. За повечето хора това се оказва по скоро обезкуражаващо, отколкото стимулиращо да се обърнат към специалист.

Има една стара мъдрост, че е по-добре да се прекарат три години в търсене на учител, отколкото в четене на книги. Има се предвид духовен учител. Същото важи в пълна сила и за психичното здраве. По-добре да се прекарат три години в търсене на подходящия терапевт, отколкото три години да се поглъща всевъзможна информация от интернет или от разни книги. Те не могат да заместят пълноценно личността на терапевта. Това, което оказва здравословен ефект върху психиката на даден индивид е преди всичко личността на терапевта. А тя е част от терапията, а не от четенето. Трайни и качествени резултати могат да се постигнат само с редовна и целенасочена психична работа. На моя сайт също има една страница с текстове по психология и психотерапия, чието основно предназначение е да помогнат на индивида да разбере на кой етап от психичното си развитие се намира към момента, в който ги чете.

Добрата терапия помага на индивида по-добре да разбере сегашното си положение и състояние. Тя помага на индивида по-лесно да открие какво най-много иска да получи от живота. Благодарение на добрата терапия индивида може да идентифицира онези занимания, които чувства като най-подходящи за себе си. Така, в процеса на добрата терапия индивидът намира първообраза на своя живот. Тогава той получава възможност да синтезира и балансира своята визия за своя живот. Това му дава шанс да дефинира реалните за психиката си цели и да направи тяхното постигане част от своето ежедневие. Условието за случването на всичко това е връзката, която се създава между клиент и терапевт в процеса на терапия.

В заключение може да се само каже, че добрият терапевт не е вълшебник, който прави чудеса. Той се нуждае от доверието и уважението на своя клиент. Освен това добрият терапевт се нуждае и от желанието на своя клиент да се подобри. За да бъде една терапия окачествена като добра са необходими добър терапевт и готов за промяна и имащ доверие в този терапевт и в себе си клиент. Причината за това е, че в терапията винаги участват три страни – терапевт, клиент и болест. Двете страни, за които е известно, че воюват една срещу друга са терапевтът и болестта. Победата навестява по-често тази страна, на която клиентът застане доброволно.