Къде намират приложение с какво помагат различните типове стволови клетки

В продължение на няколко години, транспалнтацията на стволовите клетки от кръв на пъпната връв e допълнение от лечението на различен вид сериозни състояния на имунната система, на кръвта и при част от формите на рак. Атвоимунни заболявания,анемиите, кръвните заболявания са само някои от болестите, третирани по този начин и това вече е стандартна медицинска практика. Различните заболявания, за които трансплантацията на стволови клетки се използва в целия свят е голям. Увеличава се броя на заболявания които ще бъдат прибавяни към списъка в продължителен период. Следва да се отбележи, че стволовите клетки не се използват за за лекуване на генетични заболявания на детето, от което е взета пробата. Ако има този вариант пробата, която се вземе от брат е най-добрата възможност. Един плюс на кръвта от пъпна връв е намалената евентуалност да се появи алореактивна реакция от клетките кръвта на пъпната връв (т.е. имунна реакция на рецепиента). Това често води до по – лека и по малка реакция на присадката от рецепиента (GVHD). Стволовите клетки от пъпна връв са перфектни за бебето и има голяма възможност за съвпадения при други членове на семейството, и вероятността за точно съвпадение при брат или сестра е около 25% . Автоложните трансплантации на стволови клетки се използват успешно за време от 20 години (двадесет години) за лекуване на левкемия. Освен съхраняването и извличането на стволовите клетки на вашето бебе, има възможност да съхранят като първо се извлекат клетки от тъканта на пъпната връв (мезенхимни стволови клетки или MSCs) .
Много фактори влияят върху преценката на родителите да съхранят кръвта от пъпната връв на детето им. Родителите гледат на стволовите клетки като скъпоценен ресурс за бъдещето. Те считат, че резултатите от научните изследвания , и част от полезната информация и приложенията могат да помогнат бебето иили да помогне на някои от членовете в семейството. Хората смятат, че е по-добре да има запазени клетки, дори и да не са нужни, имат нужда от тях, а да ги няма.