Малко смях на никого не е навредил

Павел в час по труд и техника. Изучава се правилника за движение на МПС-тата. Всеки ученик се изпитва и му се посочва знак от пътната мрежа, който той трябва да каже какъв е. Идва ред на Павел, учителя пристъпва бавно, знаейки неговия капацитет и го пита:

-Павчо, мойто момче, кажи ми какво значи този знак – учителят показва картинката с означението на знак „Пътя в ремонт“.

Павел се почесва и очаква отново някой да му подхвърли отговора.Този път обаче се намесва Кирчо, който е шегаджията и шепне упорито:

Внимание гробари … внимание гробари ….

Сещате се и Павел какво отговори нали ? icon_smile-18

Елате да се забавляваме заедно.Смехът е здраве, а здравето – щастие и пари. Посетете и вижте новите забавни и смешни истории на Смях и забава