Международни превози

Интересни факти

В днешни дни голям брой от малките фирми в транспортният бранш акцентиращи върху международните превози просто престанаха да съществуват.През последните години различните статистики показват че лицензирането на фирми извършващи подобни услуги бележи спад въпреки че тук-там се демонстрира желание за работа откъм съживяване на бизнеса.За разлика от 2006 година сега се забелязват леки промени заради отношението на ЕС към случващото се в държавата,вероятно пътят е правилен но изискванията растат постоянно от към финаносва гледна точка и тази за гарантираният екологичен превоз,все неща по които трябва да се работи по упорито,както се казва времето ще покаже дали компаниите ще могат да докажат че са готови да се справят с високите изисквания на европейските институции.Световната финансова криза вече дава отражение върху използването на различните видове превозвачески услуги като често се предлага много а се търси малко,като цените са извънредно ниски което пряко застрашава кариерата на отделните имена в бизнеса.

Сумирайки въпросните факти ние можем просто да се надяваме и очакваме бъдещето и отговорните фактори да съумеят да повишат стандарта на иначе изключително важната за държават ни дейност на превозвачите като се гарантира и на тях по-слънчево и спойконо развитие гарантиращо им място на пазара и по добра финансова обезпеченост.