Мистичният пейотл

Лофофората / Lophophora е един от необикновените представители на семейство Кактуси, със доста скандална слава. Още от откриването на Америка и досега всички разновидности на кактуса са предмет на слухове, легенди, поклонения и естествено санкции. Интереса се дължи на съдържащата се в сока на растението група алкалоиди, които оказват въздействие върху нервната система на човека. Основният от тях е халюциногенът мескалин, който предизвиква чувство на щастие и промяна в усещането за  време и разстояние.

Още за цветята.

Article Source