Най-очакваните иновации на идващото десетилетие

Следващите години ще видим реализацията на много иновативни идеи, чието начало е положено в  отминалото десетилетие. Съчетанието на информационната ера, биотехнологичната революция, и откритията в сферата на материалознанието ще доведат до нови медицински и технически изобретения, които коренно ще променят живота ни. Бъдещето на иновациите по света и особено в Съединените щати, които са лидер в разработките и патентоването е обещаващо в същността си и човечеството може само да спечели, освен ако политически и/или икономически интереси не забавят процеса.

Въпреки това ето петте иновационни области, върху които искаме да спрем вниманието Ви,  за да наблюдавате развитието им през идващите години:

1.Завръщането на нанотехнологията.

Най-големите очаквания са в областта на нововъведенията при фотоволтаичните централи, а именно създаването на модули които преобразуват слънчевата енергия с коефицент на полезно действие достатъчен, за да произвеждат електроенергия на цена, която ще е конкурентна на цената на конвенционалната енергия и то без субсидия. Сходни са очакванията и за създаването на батерии от гъвкави материи с ефективност и живот многократно превъзхождащи сегашните.

2. Промишлени приложения на синтетичната биология. Много хора смятат, че думата „синтетична биология“ е маркетингова дума за „биология.“ Това е вярно по същество, но техническият напредък в последователността и синтеза на гени в сложни системи не е просто биология, такава каквато я познаваме, а е нещо изумително като възможности и приложения. Приложения, които могат да се интегрират в индустрии като енергетиката(горивата) и селското стопанство. Някои компании вече развиват  технологии, които ще революционизират както сектора с  горива, така и селското стопанство, такива каквито ги познаваме. Съединените щати ще произвеждаме нашите собствени зелени суров петрол в страната и в огромен мащаб до 2020 година.

3. P4 медицина. Термин, създаден от Лерой Худ с цел да въплъти личностните, предсказуеми, превантивни лекарства съобразени с всеки отделен пациент. С все по задълбоченото опознаване и разбиране на човешкият геном, ние най-накрая ще бъдем в състояние да разберам кой от каква болест може да се разболее, ранно да диагностицираме повечето заболявания, както и да предписваме лекарства, за конкретния пациент, съобразени с особеностите на неговият организъм и  които ще работят, преимуществено при него. Медицина ще бъде по-рентабилна и по-целенасочена и „Смарт хапчетата“ ще бъде по-добри и по-евтини, отколкото сегашните скъпи болници. Най-големите пречки тук са противопоставянето на големите фармацевтични компании и политическата воля, както и липсата на такава.

4. Децентрализацията на компютрите и мобилните устройства. Тези иновации вече са тук, но идеята е персоналният компютър и устройства да се превърнат в единен мобилен уред за централизиран достъп до огромна изчислителна мощност и информация, навсякъде и по всяко време.

5. Клетъчният потенциал. Последните открития в биологията на стволовите клетки и новото поле на епидермалната генетика  откри възможността и способността да се произвеждат лекарства, които могат да бъдат доставени на тялото и чрез тях да предизвикат клетките в организма да се променят по конкретен, определен начин. По същество лекарствата действат като катализатор за задействане на способността на организма да се лекува със собствените си клетки. При меланомата, на клетките могат да се дават сигнали за промяна и те да се преобразуват в нормални клетки на кожата. Скоро ще можем да влияем и  кажем на организма си да създаде по-нова сърдечна тъкан, да порастнат нови клетки на панкреаса, за да лекува диабет, а дори и да предизвикаме по-бързо възстановяване на счупени кости. Някой ден може да бъдем в състояние да предизвикаме регенерация на крайници и органи. Ако не ми вярвате, обмислите този научен факт-ако пръст на човешки ембрион е отрязън преди да навърши 3-месечна възраст, то той ще израстне обратно нормално, просто като опашка на тритон. След тази възраст този пръст няма да се регенерира. Това означава, че гените са само пасивни, готови да се събудят от правилният сигнал.

HTML Version:

Text Version:

Най-очакваните иновации на идващото десетилетие

Article Url: