Недоразумение в Търговския Регистър

В началото на 2008г. заработи Търговския регистър. Макар че в първите месеци работеше доста тромаво днес той позволява бърза процедура за откриване на фирма и промените в нея. На служебна ликвидация ще подлежат всички фирми, които не спазят срока до края на 2011г. и не подадат заявление за пререгистрация на фирма в Търговския регистър и бъдат пререгистрирани в електронния регистър.

След няколко години работа и куп промени в електронният регистър, Министерство на правосъдието подготвя текст за изменение на Търговския регистър, който ще предвижда въвеждането на контролиран и платен достъп до данните в него. Това се налага, за да се ограничат някои така наречени измами.

Пример: Вие сте извършили откриване на фирма, с предмет на дейност – строителство. След известно време фирмата е закупила голям парцел с цел застрояване. Имате навика да проверявате досието на фирмата си в Търговския регистър съвсем рутинно и след една такава проверка откривате с изненада, че Вие сте провели събрание, на което сте решили да се промени управителя на дружеството с 30-годишен човек, когото не познавате. Подписите под протокола от събранието не са ваши. Това, което не знаете, че от няколко дни назначеният от Вас управител се опитва да намери купувач за парцела, който фирмата желае да застрои.

Тази фирмена измама съществува повече от 10 години. Благодарение на Търговския регистър, който е реална цифрова алтернатива на хартиените архиви в съда, Вие успявате своевременно да разберете, че сте станали жертва на престъпление.

Министерство на правосъдието представи проект, от който се вижда, че информацията ще бъде разделена на две: такава, която е безплатна и свободна /обявение актове, копия от някои документи/; и такава която ще бъде платена и достъпът до данни относно: /процедурите свързани с откриване на фирма/ ще изисква потребителско име и парола, за да се стигне до електронния образ на заявленията.

Мнението на прокурори, които работят по дела с кражби на фирми е, че подобни пътеки е имало и преди. Търговския регистър по-скоро позволява превенция, а именно в това, че такива схеми са невъзможни без участието на нотариус. Ако проблемът не бъде решен там, каквито и ограничения за достъп да се приложат в Търговския регистър, порочната практика ще продължи.

Колкото до публичните фигури, същите са длъжни да търпят по-голяма публичност, а търговците трябва да оповестяват дейността, с която се занимават. Всеки търговец, който желае да печели е длъжен да публикува дадена информация, заради сигурността на кредиторите си.