Необходими документи при регистрация и промяна на регистрацията на МПС

Пълен списък на документите необходими за  регистрацията  и промяна на регистрацията на МПС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА РЕГ.№

1. Заявление за регистрация/за фирми: подпечатана с печат на фирмата/;

2. Квитанция за платена такса МПС;

3. Застраховка “гражданска отговорност”;

4. Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес гр. София, или упълномощено лице ако е за фирми;

5. Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

1. Заявление за регистрация / за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/;

2. Договор – копие и оригинал;

3. Квитанция за платена такса МПС;

4. Застраховка “гражданска отговорност”;

5. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;

6. Свидетелство за регистрация на МПС.

7. Диагностичен лист за техническа изправност

ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА БРАКУВАНЕ НА МПС

1. Заявление за регистрация/ за фирми с печат на фирмата/

2. Протокол за брак

3. Регистрационните табели на МПС

4. Регистрационното свидетелство на автомобила

5. Личен паспорт на собственика или упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно /за фирми:пълномощно с печат и изх. №, копие от “Булстат” /

6. Собственика декларира писмено какво е състоянието на автомобила и къде се намира.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС ОТ ДРУГ РЕГИОН В ГР. СОФИЯ

1. Заявление за регистрация – 2 бр. / за фирми: с печат на фирмата /

2. Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.

3. Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.

4. Квитанция за платена такса МПС

5. Застраховка “гражданска отговорност”

6. Табели с регистрационни номера

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие от “Булстат”/

2. Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство

3. Документи за самоличност на собствениците.

4. Квитанция за платена такса МПС

5. Застраховка “гражданска отговорност”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС С РЕГ. № ХХ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ В Р.Б. НАД 3 ГОДИНИ

1. Заявление за регистрация – 1 бр

2. Документ за собственост – копие 2 бр.

3. Квитанция за платена такса МПС

4. Застраховка “гражданска отговорност”

5. Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице

6. Диагностичен лист за технически преглед

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/ снимано от 2-те страни

2. Диагностичен лист за техническа изпарвност на МПС

3. Документ за собственост: -митническа декларация – копие 2бр. -фактура и договор при закупуване от фирма вносител – копие 2бр.

4. Квитанция за платена такса МПС

5. Застраховка “гражданска отговорност”

6. Личен паспорт на собственика

7. Документ за самоличност на собстеника с постоянен адрес гр. София

ЗАБЕЛЕЖКА: При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощтно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт.

ЗАЯВЛЕНИЕ – 3 ЛВ.

ДИАГНОСТИЧЕН ЛИСТ – 2 ЛВ.

МОНТАЖ НОМЕРА – 4 ЛВ