Няколко полезни съвета при пътуване в чужбина

Няма по-голямо удоволствие от пътуването до интересни и екзотични места и опознаване на нови земи, традиции, култури. С всеки изминал ден пътуването в чужбина става все по-лесно, по-бързо и до възможно най-отдалечени дестинации.

Но преди да стегнете куфарите и да поемете в избраната посока, добре би било да научите някои важни и полезни правила, които ще ви спестят доста грижи и неприятности.

1.Едно от най-важните правила, които трябва да запомните е, че в която и страна да отидете, щом влезете в нейна територия, следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя си там попадате под тяхната юрисдикция. Затова е най-добре предварително да се информирате за тях и да се стремите да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закони в чужбина могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

2. При преминаване на граница избягвайте да пренасяте пари и вещи на трети лица. И в никакъв случай не приемайте ангажимента да придвижите пакети с неизвестно за вас съдържание!

3. Ако ви се налага да носите със себе си лекарства от първа необходимост, поставете ги всичките в оригиналните им опаковки. Също така проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в страната, за която се гласите да пътувате. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо необходимостта ви от лечението с тях

4. Предварително се информирайте и се стремете да спазвате местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата и консумацията на алкохол е забранена, а санкциите за нарушителите са много строги.

5. Желателно е преди да тръгнете на път, да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

6. Ако пътувате с личен автомобил или смятате, че ще ви се наложи да шофирате в чужбина, проверете дали не е изтекъл срокът на действие на шофьорската ви книжка не е изтекъл и дали тя е валидна в страната, която смятате да посетите.

7. Най-добре е предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране. Постарайте се да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични санкции за погазване на правилата за движение, а глобите и актовете се плащат на мястото на нарушението, без значение дали сте местен жител или чужд гражданин.

8. Макар да не е задължително, е добре след като пристигнете в съответната страна, да се регистрирате в най-близкото българско посолство или консулство. Това би улеснило връзката с вас при спешен случай или при необходимост.

9. Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да ви осигурят контакт с дипломатическото или консулското представителство на Република България в страната на местопребиваването ви. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с вас. Той може да ви информира и разясни правилата и процедурите по местното законодателство, да ви съдейства за установяване на контакт с адвокат и да настоява за режим на третиране съгласно международно признатите стандарти за човешките права. В зависимост от местните закони консулът може да уреди да се свържете със семейството си, както и да получите пари, дрехи и др. вещи от тях. Но консулският служител не може да покрива съдебните ви разходи, нито да се намесва и участва в съдебния процес.

10. Ако по някаква причина, докато сте в чуждата страна, спешно се нуждаете от пари, а няма от къде да ги осигурите, знайте че съществева възможност да получите пряка финансова помощ от дипломатическото или консулското ни представителство в съответната страна. Но това може да стане само ако ваши роднини или близки лица депозират необходимата ви сума в Министерството на външните работи, Дирекция „Финансово-стопански дейности“.

11. В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото или консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването ви или за завръщането ви в родината.

В случаите на смърт на български граждани в чужбина, се свържете с най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България. От там ще ви обяснят какво трябва да направите и ще ви окажат съдействие и помощ за уреждане на формалностите.