Осигуряването на управители на фирми

С въвеждането на минималните осигурителни доходи осигуряването на управи­телите на фирми стана обект на тълкувания… и на промени.

Обявяването на високите стойности на осигурителните прагове за управители вероятно изкушава властващите и те лесно посягат към тях и към правилата за тяхното събиране. Включително и тази година – в края на месец февруари, малко неочаквано, излезе едно указание, от шефа на НАП, че независимо дали има записано възнаграждение, и без значение дали е изплащано или не, осигуряването на управителите на фирми е задължително и то върху високите осигурителни до­ходи. Стотици, хиляди малки фирми и техните собственици, които най-често изпълняват ролята и на управители, бяха застрашени от нови разходи за осигуровки.

Последваха две седмици бружения. Накрая, на 10 март, излезе доуточняващо становище ? осигуряването на управители е задължително, само ако има догово­рено възнаграждение.

Засега е така… но само засега. Голяма е вероятността нещата отново да бъдат разбутани – от началото на идната година – нужно е само половин изречение, след една допълнителна запетайка в някой от текстовете на законите. Дали и как – ще гледаме.

Причините, заради които осигуряването на управителите съблазнява властващите са няколко:

1. Парите, събирани от осигуровките, не постигат и пенсионната система е за­страшена.

2. Дружествата, регистрирани по Търговския закон задължително трябва да по­сочат управител и да сключат договор с него.

3. Постановените осигурителни прагове предполагат доста високи осигуровки за длъжността управител на фирма.

Останалото… са коментари и промени (които  можем да очакваме).

Още в: http://redor.bg