Откъде да вземем заем?

Всеки от нас е изпадал в ситуация, когато има нужда от заем, било то за непредвидени разходи или за подпомагане на семейния бюджет. Какви са възможностите ни в един такъв момент? Те не са много: заем от приятели, заем от банка или заем от небанкова институция. Нека разгледаме предимствата и недостатъците на тези варианти.
Заемът от приятели и роднини вероятно е вариант, предпочитан от всички нас. Предимството на тези заеми е, че не се обвързваш с банкова или небанкова институция и двете страни сами договорят условията. Обикновено няма лихви и глоби, няма наказани при просрочване на вноски. Основният недостатък е, че е възможно да се достигне до влошаване на отношенията между двете страни при невръщане на взетите назаем пари. Това обаче може да се избегне лесно, ако коректно върнете парите в уговорения срок. Друг недостатък е, че в тежките икономически условия много малко хора биха се съгласили да дадат подобен заем.
Другият вариант е банков заем. Кандидатът за такъв заем трябва да отговаря на редица условия и да представи голям брой документи, с които да удостовери това. Различните банки имат различни условия, което позволява да изберете банка и заем, отговарящ на вашите нужди. Месечните вноски по заема могат да бъдат разсрочени за по-голям период от време. За по-големи суми се изискват поръчители или обезпечаване на заема, например с недвижимо имущество. Срокът за разглеждане на молбата за заем и отпускането му може да се окаже недостатък за хора, които имат нужда от пари в момента.
Именно за такива ситуации е предвиден третия споменат вариант – заем от небанкови институции. В този случай получавате парите веднага и единственият необходим документ е вашата лична карта и копие от трудовия ви договор. Недостатък е ограничението на сумата, която можете да получите, както и по-високите лихви в сравнение с банковите заеми. Но за сметка на това нямате нужда от обезпечаване или поръчители.