Охрана на стоки

Предназначение и описание на системите за охрана на стоки

Тенденция и на българския пазар е все повече търговци на дребно да загърбват продажбите зад щанд и да преминават към “открити продажби”. Пазарните изследвани доказват, че когато клиентът може да разгледа, докосне и изпробва дадена стока, продажбите се вдигат. В същото време се улесняват кражбите, което орязва приходите на търговците и понякога рефлектира върху цените за потребителите. В стремежа да оптимизират дейността си все повече собственици на магазини прибягват до системите за охрана на стоки чрез т.нар антени поставени на входа / изхода на търговската площ.

Поставянето на антените на входа е сигнал за всеки един посетител на магазина , че стоките са маркирани и защитени от кражби.Стоките са маркират със специален хартиен( paper labels ) или твърд етикет ( hard tag ). Етикетите се деактивират безконтактно чрез специален деактиватор, който се поставя в непосредствена близост до касата, а твърдите етикети или т.нар охранителни копчета се премахват чрез специален детачър. Възможно е деактивацията на хартиените етикети да се извършва и чрез самото маркиране на стоките чрез бар-код четец с вградена функция за дезактивиране на хартиени етикети. Когато маркирана стока мине през антените на изхода, без да е тя да е била платена на касата, се задейства звукова и светлинна аларма. Антените работят на определена честота (1.8Mhz, 1.9Mhz ,2.2 Mhz или най-често използваните 8.2Mhz ) и маркировката разстройва постоянното поле между антената и предавателя.
Системите които ние от Retailsecurity работят чрез радиочестотни вълни или т.нар RF системи. На пазара се предлагат още електромагнитни и акустомагнитни системи.

По долу можете да откриете някои от разликите между отделните видове системи.

Маркерите са хартиени или твърди етикети (hard tag), т.нар. пластмасови копчета.
Хартиените етикети може да се поставят върху стоките на място в магазина и понякога имитират баркод. Възможно е и да са скрити в опаковката още от производителя – под етикета на виното, в кутия за филми, в подвързия на книга. Най-популярният тип “копчета” са тези с игли, които се освобождават чрез специален детачър. Гамата варира от специални въженца за прикрепяне на охранителни копчета към бутилки или обувки до капсули с боя, при които при опит да бъде отстранено охранителното копче капсулата се пръска и прави дрехата или продукта неизползваем. Като правило етикетите са за еднократна употреба. В библиотеките обаче се използват електромагнитните системи, които позволяват етикетът на върнатата книга да се намагнитва отново.

Според статистиките на международните производители най-голяма част от липсите в магазина идват от кражби от вашия персонал, като за тази цел се предлагат и камери които да заснемат движението на стоки и хора в магазина преминали през касата. Предлагаме и камери снабдени със специални устройства които при маркиране на продукт чрез бар код четец, самата маркирана стока се изписва върху кадрите които записва охранителната камера.

Системите за охрана на стоки не гарантират 100% предотвратяване на кражбите, но в по-големия случай успяват да ги намалят с около 80%.Ефектът от инсталиране на системи за охрана на стоки в комбинация с видеонаблюдение отчасти е и психологически, защото крадците започват да избягват магазина с монтираната система. Според международните статистики и анализи на световни агенции и производители на системи за охрана на стоки инвестицията за една такава система се възвръща средно за шест-дванадесет месеца, като при някои тип магазини за скъпи стоки се възвръща значително бързо заради по-високата цена на стоките които се предлагат.

HTML Version:

Text Version:

Системи за охрана на стоки

Article Url: