Пет причини, поради които хората се провалят в инвестиционните си решения

Статистиката показва, че 95% от хората губят пари на финансовите пазари за период от 10 години. Защо? Дори и да са се включили навреме на пазара (а много често инвеститорите не правят това), рано или късно започва низходящ пазар, който бързо „изяжда” печалбите им. Какви са причините толкова много хора да не успяват, когато инвестират?

Редица изследвания показват, че основните причини за това повечето инвеститори да губят от инвестициите си са следните:

Първо. Инвеститорите нямат достатъчно силни причини да успеят. Независимо, че всички искат да печелят, повечето хора лесно се предават, когато пазарите не се развиват добре и те трупат загуби.

Второ. Голяма част от инвеститорите не разполагат с правилните стратегии, които да ги отведат към успеха – те просто инвестират в нещо (акции, недвижими имоти, злато) и се надяват пазарите да вървят нагоре. Но в инвестирането е важно както да се подбере това, в което да се инвестира, така и да се намери подходящият момент за него.

Трето. Много хора не успяват да се справят с емоциите си, когато инвестират. Емоции като недоволство, гняв, съжаление за пропуснатото, страх и притеснение от загуби веднага се отразяват върху качеството на решенията, които взимаме. Затова е изключително важно да контролираме емоциите си, когато взимаме инвестиционни решения.

Четвърто. Някои инвеститори избират добри активи, но губят заради неправилното им комбиниране. Или с други думи не се справят с това, което се нарича разпределение на активите – техника, която ни позволява да намалим риска от инвестициите си и да постигнем по-балансиран инвестиционен портфейл.

Пето. И на последно място, много хора се провалят в инвестиционните си решения, защото не са достатъчно дисциплинирани. Дори и да разполагате с много знания и умения, да имате стратегии, които работят, ако не сте дисциплиниран в подхода си, който следвате, няма да постигнете резултати.

В курса на Ликора Управление на инвестициите, за който върви записване в момента, Александър Николов ще ви преведе през това как да преодолеете предизвикателствата в инвестирането, за да не допуснете горните 5 фактора да окажат влияние върху резултатите ви. А ако не сте инвестирали досега, може би е време да се подготвите да правите това правилно и да започнете навреме – за да дадете възможност на парите ви да работят за вас – с техниките, на които Сашо ще ви научи. След този курс вие ще придобиете много по-голяма увереност в инвестирането, ще можете да контролирате емоциите си когато инвестирате (и не само когато инвестирате!), ще усвоите подход, чрез който да изграждате инвестиционния си портфейл.