Подценяването на охраната е най-честата причина за кражби в магазините

Автор:  Порталът на търговците

Инж. Веско Стоянов е завършил е Висшия машинно-електротехнически институт – гр. София, инжинер по електронно-изчислителна техника. Специализирал е „Микропроцесорна техника“, притежава сертификат от KP Electronics sistems – Израел за „Проектиране и изграждане на интегрирани системи за централизирана охрана“. Завършил е курс във Великобритания по „Проектиране и изграждане на системи за периметрова охрана и видеонаблюдение“. Работил е в системата на Министерство на вътрешните работи – ДНСП, където има реализирани разработки в областта на системите за сигурност. В продължение на четири години ръководи дейността по техническото осигуряване на Националната полиция, а от 1997г. е управител на фирма „СОТ“ ЕООД.

На какъв етап от изграждането на магазина е най-добре да се заложат системите за сигурност?

Този процес започва на много ранен етап, още в проектна фаза, със съответните корекции по време на изграждането или преустройството на търговския обект.

Разработката се съобразява с функционалното разпределение в обекта – търговски, складови, офис площи и пр. В зависимост от големината на обекта и изискванията на клиента за функционалност се избира подходящ клас охранителна система, със съответните възможности за ефективна защита на всички зони.

Ако в обекта ще се съхраняват скъпоценности или пари, задължително се предвиждат специализирани или класически сейфове и се обособяват зони за тяхното разполагане, със съответните мерки за защита.

В повечето от случаите, когато говорим за проектиране и изграждане на системи за сигурност в търговски обекти, трябва да се имат предвид и съответните системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване.

След като е готов проектът, следва полагането на кабелните инсталации за отделните системи и всички връзки за свързване на комуникационни устройства. Важно е да се знае предварително и да се вземе под внимание разположението на оборудването в обекта – щандове, стелажи, работни каси и пр. След окабеляването строителите могат да продължат със своите довършителни работи. Монтирането на компонентите на охранителните системи се извършва след приключване на ремонтните дейности и след като търговското обзавеждане е разположено в неговия окончателен вид.

Какви грешки допускат търговците по отношение на охраната на магазините?

В много от случаите не се спазва технологичният ред – след поставяне на системата за сигурност се вкарва допълнително търговско оборудване или се правят размествания, при които се закриват част от датчиците и се елиминира действието им. В повечето случаи клиентите не желаят да заделят допълнителни средства за редовна профилактика на охранителната техника. Смята се, че тези разходи са излишни или, че не са част от тяхната отговорност при защитата на собствения им интерес. За съжаление тези погрешни схващаия се заплащат скъпо и това се разбира едва при реализирана кражба. Най-голяма част от престъпленията стават, поради такова недоглеждане. Моят съвет към търговците е: преди да отворите магазина направете цялостна ревизия на системата за сигурност и не пестете средства за поддръжка на техниката. В противен случай рискът е много голям.

d0bed185d180d0b0d0bdd0b8d182d0b5d0bbd0bdd0b820d180d0b5d188d0b5d182d0bad0b8Препоръчваме на своите клиенти да поставят решетки или други подходящи средства за физическа защита от вътрешната страна на витринните площи. При интервенция външните решетки се преодоляват безпроблемно, тъй като охранителната система не е в състояние да регистрира това действие. Алармен сигнал се получава след проникване в обекта, когато системата се активира. Ето защо вътрешните решетки практически не дават никакви шансове за успех на крадците.

Какви са новите тенденции при охраната на търговски обекти?

Най-новата услуга, която предлагаме е дистанционният видео-мониторинг на търговски обекти. За целта монтираната в обекта система за видеонаблюдение се свързва за контрол и наблюдение от дежурния център на фирмата, като обикновено мониторирането е в неактивната част на денонощието. Като преносна среда се използват възможностите на мобилен оператор или интернет.

При задействане на някоя от зоните на охранителната система се активира съответната камера от системата за видеонаблюдение и дежурният екип в центъра има директен поглед върху събитията в обекта. Тази технология е много ефективна и дава добри резултати. Това е добър отговор на непрекъснатото усъвършенстване способностите на крадците.Благодарение на нея, физическата охрана се свежда до минимум. Прилагането на нови техники и технологии в охранителната дейност все повече измества човешкия фактор. Постигат се по-добри резултати с по-малко финансови средства.

d0b4d0b5d0b6d183d180d0b5d0bd20d186d0b5d0bdd182d18ad180

Вашата фирма охранява големи търговски вериги като Практикер, Кауфланд, Метро и др. Успяха ли чуждите търговци да привнесат добри практики по отношение на охраната и лесно ли се възприемат те от българските им колеги?

Повечето от чуждите фирми, които идват у нас, имат свои правила и собствена фирмена политика по отношение на сигурността. Трудно е да се направи дори малка промяна, защото те са безкомпромисни при изпълнението на своите проекти. Когато стартирахме дейността си, техните методи ни помогнаха да сравним нашите виждания с тяхната практика.

Преди време българските ни клиенти подценяваха мерките за сигурност и  правеха повече компромиси с цел икономия на средства. Днес, повлияни от присъствието на западните фирми, тези компромиси са доста по-малко. Примерът в техните охранителните практики ни облекчи в процеса на убеждаване на нашите сънародници по отношение на това, какво е добре да се направи за сигурността на техния бизнес.

Вече е почти изживяно времето, когато клиентите ни гледаха с подозрение, че преследваме най-вече финансов резултат. Дори и чуждите търговски вериги приемат с доверие предлаганите от нас нови решения или идеи за  промяна на готови техни проекти.

Зачестиха обирите на крупни суми в добре охранявани обекти като големи супермаркети, търговски центрове, банкови клонове. На какво се дължи това според Вас – пропуски в охраната или дързост от страна на крадците?

Понякога търговците имат твърде наивна представа по отношение на това, какво представлява сигурността на един обект и как трябва да се реализира. Когато се правят компромиси, рано или късно търговецът плаща за подценяване на сигурността като необходим елемент в структурирането на разходите за целия бизнес. Така че 99% от обирите са резултат на подценяване предписанията на охранителната фирма.

Особен вид заплаха напоследък са въоръжените грабежи и то в работно време. Бих казал, че тогава обектите са най-уязвими – всеки потенциален грабител може легално и необезпокояванo да влезе в набелязания обект под предтекст да пазарува. Разбира се, обикновено агресията се предхожда от внимателен оглед на обекта от бандитите, преценява се обстановката, начинът на работа и поведението на персонала, прави се план и предварителна подготовка. Добре е персоналът на даден търговски субект да бъде подготвен и инструктиран за по-голяма наблюдателност и съобразителност при установяване на прояви на нездрав интерес от случайни посетители.

Искам да обърна внимание, че при брутални действия с цел грабеж, най-важното е да се защити човешкият живот. Нашата препоръка в такава обстановка е да не се оказва никаква съпротива, да не се посяга дори към паник бутона, защото рискът от загуба на човешки живот не би могъл да оправдае кражбата на каквато и да било сума.

За опазването на наличните в обекта пари трябва да се вземат превантивни мерки и това  е вторият важен момент. В този аспект сме разработили и предлагаме нова технология – т. нар. депозитарен сейф. Това са сейфове, в които може само да се пускат пари от дневния оборот, като работещите в обекта нямат възможност да оперират със средствата, постъпили вече в касовия отсек. Тези сейфове са анкерирани здраво и не могат да бъдат изнесени като в същото време са защитени надеждно от охранителната система в обекта..

d181d0bed182

Много търговци се оплакват от зачестилите кражби от страна на персонала. Какви решения предлагате в тази посока?

Загубите, които понасят големите търговски вериги от недобросъвестни клиенти са пренебрежимо малки в сравнение с това, което персоналът причинява. Злоупотребите в тази посока често са свързани с нарушаването на вътрешните правила на отчетност и на съхранение на стоки.

Ето защо работата по осигуряването на комплексната защита на съответния магазин не свършва до тук. Както при големите, така и при по-малките търговски обекти препоръчваме видеонаблюдение не само за оперативен контрол, но и заради неговите архивиращи фукции. Опитът показва, че голяма част от извършените престъпни посегателства от клиенти и от самия персонал се разкриват благодарение на придобитата ценна информация от системите за сигурност.

Чрез видеонаблюдението се прави периодична оценка на случващите се събития. Ако се забележи тенденция към посегателства върху определени стоки и има съмнения в персонала или за евентуални външни посегателства, обикновено се инсталира допълнителна техника за видеонаблюдение на работния процес, в някои случай камуфлирана.

Част от този процес е и контролът върху персонала и клиентите на търговския обект с физическата охрана, където условията позволяват.

Много е важно  магазините, в които се продават стоки, които е лесно да бъдат укрити, да инвестират в системи за маркиране на стоки. Маркираните стоки и сензорната система на изхода, която сигнализира изнасянето на недемаркирана стока, са елемент от цялата система за сигурност и дават много добри резултати.

Aвтор: oborudvane-magazini.com

HTML Version:

Text Version:

Подценяването на охраната е най-честата причина за кражби в магазините

Article Url: