По По Най

В едно далечно царство преди много години живял един владетел. Истинското му име никой не помни, но според летописците било цар По По Най. Защо го наричали така ли? Защото бил във всичко по-по-най. По-висок от всички, по-красив и най-умен. Имал още много качества и всички били превъзходни. Поне така казвали летописците. Царството било огромно, но всички познавали царят. Как няма да го познават, като името му било написано навсякъде, а образът му стоял и на най-дребните монети. Хората рядко имали контакт с него, но пък разказите за неговите способности обхождали царствата надлъж и нашир. Един ден, обаче на цар По По Най му омръзнало в двореца и тръгнал да обикаля страната си. Бил се дегизирал и не взел никого със себе си. Страната била голяма, а той я познавал само по картите и успял да се загуби още на втория ден. Нощта го заварила в малко селце, където всички врати били залостени. Колкото и да чукал и викал, никой не отварял. Накрая стигнал до краят на селото, където една възрастна жена отворила вратата и се съгласила да го пусне да пренощува. Странно, но не го познала. Стоплил се царят, хапнал набързо и седнали с бабата на чаша чай да поговорят. -Ти как се казваш, младежо?-попитала бабата. -А ти не ме ли позна, бабо? Аз съм най-известният човек в това царство! Аз съм цар По По Най! -По топъл чай ли искаш? Не се притеснявай. Сега ще го стопля -отвърнала бабата, която недочувала. -Не чай, бабо! Аз съм цар По По Най! Най- известният човек в царството!

-Най-известен ли? В нашето село най-известен е Хей Хей Пей! Много хубаво пее той. Цяло село го знае, но откак стана известен прегракна от отговори на почитатели и като запее, все фалшиво го докарва.

* * *

Няма да довършвам приказката. Краят може да е всякакъв, а поуката всеки прави за себе си. Замислям се за друго. Какво е мястото на популярността в човешката ценностна система? С какви мерни единици се измерва? Защо едни хора изглеждат имунизирани, а други я търсят на всяка цена? Отрова ли е, наркотик ли е, или нещо безобидно? Къде ли е границата и има ли такава? Има ли лекарство или е неизлечимо?

Все въпроси с много отговори. Всеки човек има своите.

Владимир Иванов-krizt

Сайт  Нямам идея

HTML Version:

Text Version:

По По Най

Article Url: