Предимства и недостатъци на продаването онлайн

Напоследък в интернет пространството се наблюдава бум на сайтове, предлагащи продуктите си онлайн. Дали това е полезно за обществото като цяло е комплексен въпрос, но със сигурност в много случаи пазаруруването през интернет може да ни спести доста време и е доста удобно. Теоритично потребителя не трябва да излиза от вкъщи, за да получи необходимия му продукт. Това е полезно и за самите производители, които от своя страна съкращават разходите си за основна дейност, като сметки за електричество, вода, наеми, заплати и т.н. Идилията е пълна, когато добавим и приходите от реклама и други дивиденти, получавани от собствениците на самите уеб сайтове. Въпросът дали превръщането на обикновенното пазаруване във виртуално в дългосречен аспект ще доведе до по – добра икономически ситуация?

Според нас има истинска полза от изнасяне на част от продажбите онлайн, защото освен посочените по – горе удобства е напълно възможно увеличаване на потребителите, желаещи да закупят определен продукт. Това е един своеобразен стимул, който от макроикономическа гледна точка е способен да повдигне както съвкупното търсене, така и предлгането. Ето и пример: обикновенния потребител не би отишъл до магазин в центъра на града си, за да закупи дадена, не толкова необходима му стока, но рекламните банери  в уеб пространстовото биха го накари да обърне внимание и може би импулсивно да закупи въпросния продукт. Това, биха казали някои, ще увеличи неразумните покупки и напразно дадените пари, но всъщност макар и такива, те пак биха повишили частично нивото на производството, предприемачеството и като цяло на икономическото благосъстояние.

Разбира се нищо няма само положителни или отрицателни качества. Развитието на електронната търговия предизвиква и много спекулации, увеличаване на измамите и различни по вид злоупотреби. Но практически погледнато всяка икономическа дейност е съпътсвана от деструктивно течение, така че тези негативи са напълно в рамките на нормалното и не биха били големи и серизни недостатъци в дългосрочен аспект.

HTML Version:

Text Version:

Предимства и недостатъци на продаването онлайн

Article Url: