Предимства на електронните фактури

В тази статия ще ви представим някои от възможностите на системата за електронно фактуриране fakturi.com, която ще бъде пусната в действие на 15-ти юни 2010 г.

fakturi

Издаването на електронна фактура е много по-бързо и удобно, спрямо хартиените фактури.

Имате възможност да издавате фактури по всяко време и на всяко място, стига да имате достъп до Интернет.

Не е нужно да отделяте време и средства, за да доставите фактурата на клиента си. Можете веднага да я изпратите на електронната му поща, спестявайки разходи по доставката.

При издаване на електронната фактура не е необходимо да следите за пореден номер, за данни на клиенти, стоки и да извършвате пресмятания. fakturi.com ви позволява да поддържате готови списъци от данни за вашите клиенти и стоки. Създавайки фактура, единственото, което трябва да направите, е да изберете от вашите списъци. Освен това системата автоматично прави всички пресмятания вместо вас и ги попълва на определените места.

Не е необходимо да следите дали имате достатъчно кочани в наличност.

Поддържането на архива е изключително лесно, тъй като всяка ваша фактура автоматично се запазва и имате достъп до нея по всяко време. За да намерите конкретна фактура, която ви интересува, вече не е необходимо да отделяте време да отидете до архива, да прелиствате и ровите в шкафове и папки.

Вече не е необходимо да се страхувате от изгубване или повреждане на фактурите, тъй като нашият архив ви предлага изключителна сигурност за съхранението на вашите документи.

Създаването на електронна фактура ви дава не само всички изброени дотук предимства, но ви позволява и да допринесете за опазването на околната среда, спестявайки хартия и мастило.

За подробности, следете сайта fakturi.com. Системата в момента търпи последни тестове и съвсем скоро ще заработи на този адрес.