Предимства на Мегапикселовите камери за видеонаблюдение

IP видеонаблюдението се отнася до предаването на цифрови данни през IP мрежи. Цифровата технология позволява на IP камерите да предоставят качествено изображение в пъти по-добро от аналоговите системи . Видео и аудио компресията позволяват да се намали значително трафика които се генерира от системата, което от своя страна пък намалява и нужното дисково пространство за запис на данните предавани от IP видеокамерите. Всичко това води до намаление на разходите които се правят за компонентите които служат за съхранение на информацията. Освен това, данните могат да бъдат анализирани автоматично и да предоставят по-полезна информация на потребителя. Мрежови технологии позволяват на потребителя да има достъп до своята система за видеонаблюдение от всяка една точка на света чрез Интернет. връзка. IP системи за видеонаблюдение, могат лесно да бъдат мащабирани чрез свързване на малки системи в единна мрежа чрез IP мрежите, както и да се използват нови технологии, като Power-Over-Ethernet и безжична локална мрежа. Заради отворения стандарт които използват интернет протоколите IP системите за видеонаблюдение са съвместими със всяка една изградена локална компютърна мрежа.

Сред всички предимства най-много се отличава качеството на видеосигнала, особенно за мегапикселовите камери които ще са катализатора при преминаването от аналогова система към такава базирана на IP технологията. Най-общо казано можем да обобщим, че системите за IP видеонаблюдение съчетават предимствата на ip мрежите и качеството на IP компонентите за видеонаблюдение.

В сравнение с другите видове IP камери, мегапикселовите камери имат голям потенциал за широко приложение в една система за видеонаблюдение. Специалистите и производителите очакват именно този тип камери да се превърнат във водещи през следващите няколко години. По-долу ще се запознаем с основните предимства на мегапикселовите камери в една система за видеонаблюдение.

Още по темета за мегапикселовите камери

HTML Version:

Text Version:

Предимства на Мегапикселовите камери за видеонаблюдение

Article Url: