Премахването на еко таксата би довело до намаляване с 10% на цените на търговските електроуреди

С Евелин Виденов, Изпълнителен директор на Национална асоциация ХОРЕКА разговаря Петя Косачева,  оborudvane-magazini.com

Г-н Виденов, какви фирми членуват в Асоциация ХoРеКа ? ХоРеКа е организация с идеална цел, в която членуват фирми производители и търговци на ново професионално оборудване за хотели, ресторанти и магазини – хипер- и супермаркети. През деветте години на съществуването си асоциацията успя да организира множество семинари и обучения, създава предпоставки за развитието на бизнеса на нашите членове и защитава интересите им.

Наскоро се проведе първото издание на изложението ХоРеМа, какви са Вашите впечатления?

ХoРeМa е изложба, специализирана за търговско оборудване и обзавеждане на магазини, ресторанти и търговски обекти.

Първото издание на изложението, по наше мнение, имаше много добър синергичен ефект от обединяването му с Българска строителна седмица. За разлика от есенното изложение СИХРЕ, което е насочено повече към кухненско и ресторантско оборудване, акцентът на ХoРeМa е повече към търговско оборудване и обзавеждане на магазини.

Със сигурност изложбата ще експандира, тъй като резултатите, които отчетоха участниците и организаторите, са положителни.

Какви инициативи подкрепяни от ХoРеКа предстоят?

Предстои провеждането на ХоРеКа Пловдив през май в рамките на Пловдивския панаир.

В тази изложба намират място всички членове на асоциацията. За втора поредна година предоставяме безплатна входна карта за всеки, който иска да посети нашите щандове. d095d0b2d0b5d0bbd0b8d0bd20d092d0b8d0b4d0b5d0bdd0bed0b220d0a5d0bed180d0b5d0bad0b0-1За целта е нужно желаещите да се регистрират на сайта на Пловдивския панаир www.fair.bg не по-късно от 11 май. Подобна електронна регистрация се предлага и на другите изложби, в които участваме – ХoРeМa и СИХРЕ, провеждащи се в Интер Експо Център – София. Съвместно с Италианската търговска камара в България организираме посещения на членовете на ХоРеКа на изложби в Италия, имащи отношение към нашия бизнес. Всяка година съвместно с агенцията за малки и средни предприятия организираме колективни участия на български търговци на изложби извън страната – изложението HOST- Hotel Emotion в Милано, специализираното изложение HOTELIA в Солун, а през тази година планираме участия на изложбата EQUIP’HOTEL в Париж. Предстои също провеждането на семинар по темата за екотаксите, които ние настояваме да бъдат намалени за членовете на асоциацията.

Преди време асоциация ХoРеКа заведе дело във Върховния административен съд срещу екотакси за електронно и електрическо оборудване. Какви са очакванията Ви? Имаме подписани споразумения с фирмите, одобрени от Министерството на околната среда и водите, изпълняващи цели по WEEE Директивата и Наредбата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), но ние настояваме, че професионалното оборудване е едрогабаритно, тежко и не е коректно да се начислява същата еко такса, която се начислява за битовите електроуреди. В директивата ясно са разграничени термините „оборудване за бита” и „оборудване извън бита”. Казва се още, че оборудването извън бита е отговорност на потребителя, който е длъжен да го рециклира за своя сметка. За нас не е редно еколози в МОСВ да дават технически становища за машини и материали и да пишат икономически механизми за събирането на тези такси. Това е скрит косвен данък за бизнеса, чрез който продукцията в нашия бранш се оскъпява с около 10%.

Означава ли това, че отпадането на тази такса би довело довело до намаляване на цените на професионалните търговски електроуреди?

Да, основателно би било цените да паднат със съответния процент, което ще е изцяло в полза на потребителите.

Какви препоръки бихте дали на търговците, до колко цената трябва да е определяща при закупуването на търговско оборудване?
На всеки 5-6 години се подобрява коефицентът на полезно действие на електрическите уреди. Доказано е , че около 3% подобряване на този коефицент съкращава времето за изплащане на един конвектомат например с 6 месеца. Когато клиентът купува търговско оборудване освен факторите цена, марка, сервиз и поддръжка, той трябва да отчита и КПД на уреда, което ще му помогне да спести от разходите за електроенергия. Инвестицията в един търговски обект би трябвало да се изплати за около 2.5 – 3 години.

Как се отрази кризата на сектора? В условията на икономическа криза секторът ХоРеКа отчете около 20% спад в продажбите за изминалата година, което е нормално, тъй като е пряко свързан със спада в строителството и туризма. За тази година също очакваме спад близък до миналогодишния, за който ще допринесат огромния бюджетен дефицит и задълбочаващите се проблеми на бизнеса. От друга страна работим много сериозно в сектора на обществените поръчки – оборудване и преоборудване на обществени кухни, детски градини, училища, учреждения и пр., което ни помага да поддържаме сравнително ниски нива на спад в сектора. Голяма част от супер- и хипермаркетите предпочитат вместо да отварят нови магазини, да преоборудват съществуващите независимо, че оборотите им дори и в тези трудни времена не падат.

Малките магазини пък търсят употребявано търговско оборудване, опитвайки се да спестят първоначалните разходи. Ние като асоциация се опитваме да ограничим тази тенденция, тъй като стремежът ни е да налагаме изискванията, залегнали в европейските директиви. Това е и причина при нас да членуват фирми, предлагащи само ново търговско оборудване.