Пречистване на води от тежки метали

Знаете ли, че има един много екологичен и щадящ начин, за да се пречистят водите от токсичните замърсители, като например тежките метали, които са и вторични продукти от много промишлени производства. От тази серия проучвания са били и изследванията на редица учени с кокосовите фибри, шлюпките от фъстъците и други растителни материали. Те показали недвусмислено, че пречистване на водите може да се прави с тези продукти, които имали свойството да „изсмукват“ опасните метали, като оловото и медта, от водата. Основни замърсители на водите с тези метали са мини, фабрики, както и селскостопанските ферми. Тези отпадни продукти застрашават живота на хората, живеещи в близост до обекта, и много организации сигнализираха за проблема.

Към настоящият момент съществуват доказали се и разработени методи за пречистване на производствените води, но те са скъпи, а и в процеса на самото пречистване вземат участие материали, които не отстъпват по токсичност на тези, от които трябва да се изчисти водата. Учени от Бразилия са направили революционно откритие, като са започнали да проверяват, дали банановите обелки, тези често срещани отпадъци в много страни вече, няма да могат да се използват като пречиствател на замърсените промишлени води. Банановите обелки сега също се използват, но с различно предназначение – лъскане на сребро и кожени обувки.

Учените са доказали, че в обелките на бананите се намират такива съединения, като азотни, серни и органични, част от които са карбоксилните киселини, които могат да се свързват с металите във водата.
Проведените проучвания са показали, че корите от банани, които предварително са били изсушени и смлени, много бързо се справят с тежките метали във водата, като мед и олово, също толкова добре, колкото техните химически еквиваленти за пречистване и филтрация на замърсени промишлени води. Освен това те изследвали и честотата, която позволявала да се използва пречиствател от бананови кори, и се оказало, че преди да загуби своите свойства, той може да пречисти водите 11 пъти.