Проблеми пред Електронното фактуриране

Електронното фактуриране навлиза все по-силно в ежедневието на българския бизнес, но все още с твърде бавни темпове. Основната причина затова може би е мудността на бизнеса и обичайния „страх“ ( или пък предпазливост ) към нововъведенията. Липсата на доверие към интернет се насажда все повече от телевизиите, но за това си има просто обяснение – бавно, но сигурно им изяжда рекламния дял.

Интернет не е по-безопасен от улицата пред дома Ви. И на двете места можете да срещнете хора, кои да се опитат да ви измамят, които ще се постараят да ви оберат и т.н. Но както вие можете да се предвижвате с въоръжена охрана в бронирана кола, така и в интернет има места, които са максимално подсигурени. Повечето системи за електронно фактуриране са се постарали сериозно в това отношение и са се справили добре.

Освен чисто психологическите пречки на бизнеса към електронното фактуриране, съществуват такива и на държавно ниво. Принципно в стратегията за електронно правителство се предвижда българската администрация да премине изцяло към електронна обработка на документи до 2015 година. Това ще спести адски много пари на бюджета и ще ускори всички процеси, ще намали опашките ( дори е възможно те да изчезнат ), ще съкрати и част от персонала, ще увеличи многократно контрола над служителите и още много полезни неща ще се случат. Проблема пред електронното фактуриране в момента е, че няма стандарти, че няма ясна позиция на държавата – дали е длъжно да се подписват с електронен подпис, какъв модел е нужно да се използва / ще се използва, няма стандарт за прехвърляне на данните ( XML стандарт ) и още много други неуредени въпроси.

Наличието на подобни неуредици в сферата на електронното фактуриране има и своята положителна страна. Раждат се системи и идеи, които трудно биха съществували в един напълно „организиран“ хаус. Жив пример за това е системата за електронна обработка на фактури и платежни E-PayDocs. Тя е пълна с възможности, които липсват при другите подобни системи, предлага освен стандартното електронно фактуриране и електронна обработка на различни видове платежни нареждания, импорт и експорт от и към други програми и т.н. Но не това е необичайното, най-важната й характеристика е че е напълно БЕЗПЛАТНА, също толкова безплатна, колкото и email-а ви в abv.bg и търсенето ви google.