Промените в осигуровките на съдружниците-управители на фирми

В последната седмица на миналия месец излязоха нови указания на НАП – за принудително осигуряване на управителите на фирмите – независимо дали има или няма сключен някакъв договор за управител. Тези указания отменят досега установената практика и грубо внасят (почти) незаконни тълкувания. Поради прекалено реакционните становища, включени в указанията, ние, от Редор, се въздържаме да ги обсъждаме обстойно – ще изчакаме развитието. Стотици, а може би хиляди фирми, са притеснени от така постановените мерки. Практиката не иска да приеме този подход, който цели да пълни бюджета, без да предоставя допълнителни права за тези, които реално плащат.

Тези дни тревогата на фирмите стигна и до медиите и можем наистина да очакваме развитие и връщане на принципността в разбутаните правила.

Това, което можете да направите – дайте своето мнение по форумите, пишете на електронните адреси на институциите – заедно можем да се преборим с нескромния стремеж на държавата да плащаме чужди сметки.

Благодарим ви за вашето съучастие!

Повече в www.redor.bg

HTML Version:

Text Version:

Промените в осигуровките на съдружниците-управители на фирми

Article Url: