Професионален домоуправител и управление на имоти

В България услугата “property management” / Управление и поддръжка на недвижими имоти /е разпространена главно сред наемодателите на офиссгради и сред компании, които сами ползват своите имоти, но нямат желание или ресурс да се занимават с поддръжката им. Макар и бавно, тя започва да намира своето приложение и в жилищните сгради, където поради многобройните индивидуални собственици на апартаменти е много трудно да се координира поддръжката на общите части и на самото здание. На пазара у нас пропърти мениджмънта най-често се прилоага под формата на услугата “Професионален домоуправител”

Една от водещите фирми в този отрасъл е “Триумф Консулт” ЕООД . Екип от млади и енергични консултанти с 5-годишен опит в недвижимите имоти осигурява пълен портфейл от услуги (от закупуване на имота и осигуряване на наематели до ежедневна поддръжка и стопанисване на обекта) за собственици на жилища, сгради и комплекси.

За какво се грижат професионалните домоуправители?

– Техническо и енергийно сертифициране на сградите. – Поддържане чистотата на вътрешните и външните общи части. – Събиране от абонатите на предварително определената месечна сума ( абонамент, вода, отопление, електричество, асансьор и др.). – Извършване на плащането на дължимите сметки към електроразпределение, топлофикация, ВиК, асансьорни сервизи, кабелни телевизионни оператори и др. – Поддръжката на електроинсталацията на общите части, като дребните елконсумативи (електрически крушки, елключове, контакти и др.) са включени в абонамента. – Поддръжка на вратите и остъкляване на общите части (при вандализъм консумативите са за сметка на абонатите). – Поставяне и/или поддръжка на пощенските кутии (при вандализъм консумативите са за сметка на абонатите). – Почистване на сняг и заледявания, включително опесъчаване. – Извършване на строителни ремонти и саниране. – Изграждане и/или поддръжка на зелени площи. – Изграждане и/или поддръжка на детски площадки и места за отдих (алеи, пейки и др.). – Поставяне и/или поддръжка на домофони. – Посредничество с общината и други институции за изграждане и/или поддръжка на улици, тротоари и паркинги. – Застраховане на общите части срещу вандализъм, пожар и природни бедствия. – Предлагане на всякакъв вид застраховки, свързани с жилищната собственост и имущество. – Обезпаразитяване.

– Осигуряване на портиер.

HTML Version:

Text Version:

Управление и поддръжка на сгради и апартаменти

Article Url: