Професионален домоуправител — пари на вятъра или доверен човек, на който наистина можете да се доверите.

В днешното, забързано ежедневие, в което живеем намираме все по—малко време, което да отделим за себе си и за любимите си хора. Всеки е погълнат от личните си интереси и е заобиколен от лични проблеми ,които не търпят отлагане. Едва ли можете на откриете човек сред съседите си, който да разполага с необходимото време и нерви за работата , която преди се вършеше от пенсионерите в блока. Именно заради тази причина българското законодателство обуславя нова професия — „‘професионален домоуправител“, с чийто задължения ще ви запознаем в тази статия.

Управлението на недвижими имоти отнема много време, изисква организация, опит и правни познания. Отлично управление на собствеността може да се постига само от най-добрите мениджъри. Да бъде най-добрият в тази област, човек трябва да е наясно с всички местни наредби и държавни закони, да бъде честен и етичен в прилагането на правилата. Ето защо в днешно време все повече хора се доверяват на услугите на професионален домоуправител.

Домоуправителят на една сграда има за цел да улесни живота на живеещите в нея, като се заеме с комплекс дейности по поддръжка на сградата. Компания за управление на имоти е натоваренa с отговорността за управление на множество аспекти, които идват заедно със собствеността на недвижимите имоти. Управлението на сгради наподобява управлението на всеки един бизнес.

Професионалният домоуправител познава всички закони и знае как да се справи ефективно с проблемите за така необходимите и същевременно досадни ежедневни задачи. В задълженията на един домоуправител влизат управление на вашата собственост, както и почистване на общите части, видеонаблюдение, охрана, саниране, озеленяване,поддържане на асансьори и ел. инсталации, събиране на необходимите плащания и такси, организиране на събрания провеждането на дребни планови и извънпланови ремонти. Това е само малко част от задълженията на един домоуправител, целия списък ще намерите в края на статията.

Само един професионален домоуправител знае как с лекота да решава общите проблеми и да осигурява спокойствие на собствениците.Да направи животът ни по—подреден и лишен от конфликти.

С наемането на фирма домоуправител се лишавате от всички грижи свързани с поддръжка на сградата, в която живеете.

Списък на задълженията на домоуравителя

 • Услугите, които получавате при правилния избор на домоуправител е :
 • Комуникация със собственици, наематели или клиенти на сградата
 • Организирането на общи събрания
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред и следене за спазването му от всички живущи в сградата
 • Водене и спазване на пълния набор от документация.
 • Представляване пред административните органи в страната;
 • Оказване на съдействие при събиране на стари задължения
 • Поемане на отговорността за заплащане на месечните разходи за общите части на сградата
 • Съхраняване и класиране на всички платежни документи;
 • Помощ при възникнали аварийни ситуации;
 • Контролиране на поддържащия персонал;
 • Изготвяне на месечни отчети за: извършена работа през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата.
 • Поддръжка и почистване на общи части:
 • Почистване на твърди настилки, включващи всички прилежащи към сградата територии – тротоари, алеи, пътеки и площадки;
 • Почистване на вътрешносградни общи площи (общи части на сградата) Почистване на общите части в подземни паркинги и гаражи;
 • Изнасяне на сметта от всеки офис или апартамент до кофите за смет;
 • Снегопочистване и извозване
 • Обработки срещу вредители
 • Или казано с няколко прости думи, един професионален домоуправител ще се грижи за нормалното функциониране на сградата, в която сте избрали да живеете.