Първи стъпки при стартиране на нов бизнес

Какво трябва да знае бъдещият предприемач?

От първостепенна важност е регистрацията на новата фирма. Трябва да се знае,че тя се прави в Агенцията по вписванията. Подава се определен набор от документи,като предварително трябва да сте наясно за името на фирмата, с която ще извършвате дейност. Разбира се  плащат се такси за запазване името на фирмата,за нотариална заверка на документите,държавна такса за регистрация на фирмата.

Не трябва да се забравя,че все още основният капитал за регистрацията на ООД или ЕООД е в размер на 5000 лева,а не както се предлагаше да бъде 500 лева. Времетраенето за вписването на фирмата в Търговският регистър е 2 дни. Можете да се справите и сами, а също така и да се доверите на някоя адвокатска кантора.

http://accounting-consult.com/