Разработка на Уеб съдържание

При разработката на уеб дизайн от изключителна важност е как ще бъде структурирано съдържанието. Това определя и дали потребителят ще се задържи на сайта ви и в крайна сметка дали ще се възползва от услугите, които предлагате. Дори и най-ценното съдържание може да изгуби стойността си ако то не е представено добре. Осигурете се, че вашето съобщение стига по максимално най-лесния начин до потребителя, а това може да стане само със съдържание, което е правилно структурирано на порции.

Сканиране на съдържанието

Повечето потребители обикновенно не четат текста на страницата, а първо обхождат само по-видимите елементи като заглавия или удебелени думи. Също така, ако текста не е разделен на параграфи, най-вероятно ще бъде подминато всичко, без да бъде четено. Затова най-добрия тест, който може да се направи за да се провери дали е лесно сканируемо съдържанието е да се прочетат само заглавията и по-видимите елементи и ако от тях се разбира общата идея на страницата, значи всичко е наред. Ето и няколко съвета с които можете да постигнете по-добри резултати:

Къси параграфи

Както вече бе споменато, хората не обичат да четат много дълги тесктове. Една от най-важните причини за това е че вече никой няма време вследствие от голямата конкуренция. Ще дам пример със купувач във супер маркет. Ако застане пред щанд с 2 вида хляб, той ще запомни марките на производителите и ще разгледа подробно стоката преди да я купи, тъй като има само 2 избора. Ако застане пред щанд с 15 вида хляб, поради липсата на време той ще търси само по видими сигнали, като големи надписи, изображения, които да му подскажат, че тази стока е качествена. Същото е и със уеб съдържанието – имайте предвид, че конкуренцията е огромна, никой няма време да чете подробности, а иска да види всичко веднага.

Типографията

Колкото по-лесен е за четене текста, толкова по-голям е шанса потребителя да го прочете. Доверете се на професионалисти в тази област и обръщайте внимание на неща като големина на текст, контраст със фона, вид на шрифта, отстояние между буквите и редовете и т.н.

Линкове

Ако в текста ви се съдържат линкове, които предлагат различни опции на потребителя, добре е да ги групирате близо един до друг за да улесните посетителите в избора им. Ако имате повече от една група линкове, можете да създадете и категории за тях.

Това бяха само някои начални съвети за това как да е структурирано съдържанието, разбира се има и много други, които професионалистите използват като добри практики при създаването на вашия сайт за да му помогнат да е по-лесно смилаем като информация за потребителите.