Регионален бизнес портал

Всяка общност  се обслужва от безброй малки фирми и независими предприемачи, които трябва да предлагат своите продукти и услуги на местното население. Собствениците обаче са обикновено твърде съсредоточени върху ръководене на техните фирми за да отделят време да популяризират бизнеса си в интернет. В същото време, потребителите в наши дни разчитат все повече и повече  на интернет за информация за местните фирми, търговци на дребно, ресторанти и др. Те също често проучват онлайн  продуктите и услугите от които се интересуват. Събират мнения за тях

и чак тогава да правят своя избор.