Реклама в интеренет

Рекламата е може би най-важния момент след създаването на самия уебсайт. Чрез добрата реклама вие привличате повече посетители, което води до по-добри продажби (ако страницата е свързана с бизнес) и по-голяма популярност.

• Регистрирайте страницата си в различни портали и търсачки, като задължително започнете от bgtop . net и dir . bg . При въвеждането на данните заглавието трябва да е кратко и точно, за да може потребителите с един поглед да разберат какъв е този сайт. Описанието също трябва да е сравнително кратко и пряко свързано със съдържанието на сайта. При добавяне на URL в много портали се налага и вмъкването на ключови думи. Те трябва да отговарят точно на съдържанието и отделните категории в страницата. Препоръчва се освен на български, да се добавят най-важните ключови думи и на англииски език.Така повече хора ще научат за вас от търсачките чрез търсене в интернет

• Размяната на банери също допринася за популярността на вашата страница.

• Избягвайте да поставяте pop – up прозорци, отварящи се при зареждането на вашата страница. Много потребители се дразнят от подобни средства за реклама.

Банери

Размяната на банери е ефективна форма на реклама, която има положителен ефект за вашата страница – повече посетители. При създаването на ваши банери спазвайте следните съвети:

• Размерите на банерите (изразени в пиксели) трябва да отговарят на стандартите

• Желателно е да имате банер 88 x 31 px , защото банерите с тези размери са най-често използваните

• Банерът трябва да се откроява, за да бъде забелязан от повече потребители. За тази цел алтернативно решение е употребата на анимирани банери (*. GIF ).

• В случай, че ще създавате анимиран банер, не бива размера на файла да е прекалено голям. За тази цел ограничете броя на съдържащите се frames или го оптимизирайте с подходящ софтуер.

• Самия стил на банера трябва да бъде съобразен с вида (темата) на страницата. Това важи особено за по-големите банери!

• Текстът върху банера трябва да е четлив, кратък, да се набива в очи и да е пряко свързан с името и съдържанието на вашия уебсайт

Търсене в интернет