Свойства с които се характеризират ембрионалните и възрастните стволови клетки

Стволовите клетки са суровите материали на тялото – клетки, от които се правят всички останали типове клетки със отделни функции. Под точните състояния в тялото или в лаборатория, стволовите клетки се разделят на още клетки, които са популярни като дъщерни клетки. Тези дъщерни клетки или стават нови стволови клетки (които се самоподновяват) или се превръщат специализирани клетки (обособени) с по специална функция като кост, кръвни клетки, сърдечен мускул. Стволовите клетки са уникални – никой от другите клетки в тялото има естествената възможност да създава нови стволови клетки.
Изследователите са открили отделни източника на стволови клетки:

Ембиронални стволови клетки – Тези стволови клетки имат своя произход от ембриони, които са на възраст четири или 5 дни. По време на този период (в дни) ембрионът е познат като бластоцист и има около 150 (сто и петдесет) клетки. Те са плурипотентни стволови клетки, което има смисъл , че могат да се отделят на повече стволови клетки или могат да се специализират и да станат всеки вид кръвни клетки. Вследствие тази многофункционалност ембриотичните стволови клетки разполагат с най-обширния потенциал на употреба да се регенерират или да лекуват заразени тъкани или органи при хората.

Възрастни стволови клетки – Този тип столови клетки могат да бъдат намерени в повечето възрастни тъкани, като. Този тип клетки също могат да бъдат намерениПоради това и по-акуратен термин сомантични стволови клетки. До неотдавна се смяташе че възрастните стволови клетки могат да създаватподобни типове клетки. Примерно смяташе се, че стволовите клетки които могат да бъдат открити в костния мозък могат да обезпечат само кръвни клетки. Все пак най-скорошните данни допускат, че възрастните стволови клетки, могат да бъдат по-гъвкави отколкото се предполагаше досега и да произведат несвързани типове клетки като за финал. Примерно стволовите клетки от костен мозък могат да произведат мускулни клетки.

Стволовите клетки от кръв и тъкан от пъпна връв могат да се съхранят и това съхранение може да стане в банка за стволови клетки.