Севтополис

Севтополис е античен град намиращ се по настояще под водите на язовир Копринка в близост до град Казанлък. Античният град е основан през 323г. преди новата ера ,като столица на Одриското царство и носи името на основателя си тракийският цар Севт III, чието седалище е бил градът. Севт изпълнява ролята на цар-жрец, така освен владетел той бил и висш свещеник. Двореца му също изпълнявал двойна роля като административна сграда и като светилище на Кабирите. По голяма част от населението на града живеело извън него, поради това, че централната част била заета от административните сгради и Агората. Града излиза отново на пял бвят през 1948 по време на изграждането на язовир Копринка (тогава язовир Георги Димитров). Извършени са разкопки които разкриват уникалният град Севтополис, който и до днес е единственото тракийско селище от градски тип откривано и напълно проучено по нашите земи. По време на разкопките освен самият град са проучени и три надгробни могили, от некропола на града. Въпреки изключителното значение на града в изучаването на начинът на живот, бита и културата на тракийският народ, въпреки всички други причини които могат да се изброят за ценността и важността на града, е взето решение строежът на язовира да продължи. Градът е залят и отново потъва в мрака на времето. Народът отново заговаря за Севтополис години по късно когато през 2005г. българският архитект Жеко Тилев дарява на община Казанлък разработеният от него проект за разкриване на града чрез изграждане на язовирни стени около него. Това би позволило на града да бъде включен в списъкът за световно културно наследство на ЮНЕСКО, и така светът да разбере за изгубеният град на Траките.

За жалост към днешна дата античният градът Севтополис все още лежи под водите на язовира.